Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Dyspné, andningsbesvär


Definition

En subjektiv upplevd känsla av otillräcklig andning. Det känns som om luften inte räcker till.

Orsak

Fysiologisk dyspne: Ansträngning, höga höjder. Dålig kondition.

Paroxysmal dyspne: Hjärtinsuff, paroxysmala arytmier, lungsjukdom, blandad med inslag av psykogen hyperventilation.

Luftvägar och lungor (i anatomisk ordning): Stenos i de övre luftvägarna, krupp, pseudokrupp, tumörer, främmande kropp, glottiskramp, trakealförträngning, struma, aortaaneurysm, mediastinala tumörer, lungcancer, tbc eller resttillstånd efter tbc-behandling, adenom, perikardvätska, luftvägsobstruktion, astma, KOL, emfysem, pneumoni, lungemboli, pneumotorax, pleurit, pulmonell hypertension, lungfibros.

Hjärtsjukdomar: Hjärtinsufficiens, angina pectoris, hjärtinfarkt, hjärttamponad, takyarytmier, klaffsjukdom, lungödem.

Blandade orsaker: Anemi, adipositas, dysfunktionell andning (se avsnittet ovan), hypotyreos, frenicuspares, diabetesacidos, uremi, förgiftning, hjärntumör, encefalit, SLE, sarkoidos, sklerodermi, ryggsjukdomar med kyfos, muskelsjukdomar, RA, neurologisk sjukdom, njur- resp. leversjkd, malignitet (även utanför lungorna).

Utredning

Vid anamnes på hjärtsjukdom: Auskultera hjärtat (hjärtarytmi? blåsljud?), auskultera lungorna (nedsatt andningsljud? rassel?), röntgen (hjärtstorlek? stas?), ekokardiografi. Dyspnén vanligtvis svårast i liggande (ortopné).

Vid anamnes på lungsjukdom: Hjärtauskultation (hjärtarytmi? blåsljud?), lungauskultation (nedsatt andningsljud? ronki? rassel?), spirometri (obstruktivitet? restriktivitet?). Blodgaser (hypoxi? hyperventilation?)

Vid såväl anamnes på hjärtsjukdom som lungsjukdom kan utredningen vid behov fortsätta med arbetsprov och eventuellt hjärtkateterisering och angiografi.

Basala blodprov vid utredningen är Hb, CRP, elektrolyter, S-kratinin.

Basala undersökningar är EKG, saturationsmätning (blodgas om saturationen < 92% , spirometri (lungsjukdom?), lungröntgen (pleuravätska?, tumör?, pneumoni?)

Andra prover att ha i åtanke beroende på kliniska fynd är TSH, BNP/NT-proBNP, UKG, arbetsprov, DT-thorax.

Behandling

Kausal – optimera behandlingen av underliggande sjukdomar. Se resp. kapitel. Glöm inte symtomlindrande åtgärder såsom rehabiliteringsträning, gånghjälpmedel.

Vid akut respiratorisk svikt kan non-invasiv ventilation (NIV) lindra. Observera att syrgasbehandling inte påverkar dyspnén.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: