Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ben- och fotsår – Diabetessår.

Orsak

Diabeteskomplikation till följd av perifer neuropati och angiopati. Fördröjd sårläkning sannolikt pga neuropati, relativ hypoxi, hyperglykemi och ökad infektionskänslighet. Sensoriska neuropatin ökar risken för att sår uppstår p.g.a. t.ex. tryck eller sten i skon som ej känns. Autonom neuropati ger minskad svettsekretion och torr, sprucken hud, vilket ökar infektionsrisken. Motorisk neuropati kan ge muskelförsvagning/deformering av fotskelettet ledande till felställningar och trycksår.

Symtom

Arteriellt sår: Symtom som vid arteriellt sår enligt beskrivning i tidigare avsnitt. Sensorisk neuropati medför ofta mindre smärta. Trycksår: Ofta tå, häl.

Utredning

Anamnes, status (cirkulation, ödem och dess orsak, nervfunktion, skelettdeformitet). Sårklassifikation (lokalisation och orsak). Metabolisk screening. HbA1c. Skelettutredning (röntgen, scintigrafi) vid behov. Cirkulationsutredning (tå-, ankeltryck ((kan ge falskt höga värden)), angiografi, ultraljud). Smärtutredning – misstänk djup infektion eller osteit vid smärta i diabetessår. Ev. bakt. odling. Ortopedteknisk undersökning vid behov. Vid behov kärlkirurgisk bedömning. Akut remiss om avsaknad av perifera pulsar och tecken på kritisk ischemi. Remiss till annan specialist (t.ex. ortoped, endokrinolog, infektion) eller inläggning vid behov.

Behandling

Rökstopp. God metabol kontroll. Optimerat nutritionsstatus. Behandling av ödem, smärta, nedsatt cirkulation och infektion. Mycket viktigt är god egenvård (daglig fotvård, rymliga skor). Ev. medicinsk fotvård. Nagelvård. Avlastning av såret genom olika ortopedtekniska insatser i form av inlägg och specialskor. I mera avancerade fall ortoser eller gips. På många sjukhus finns specialmottagningar med särskilda fotteam för diabetiker (multidisciplinär sammansättning).

Kirurgiska ingrepp kan ske profylaktiskt för att åtgärda olika felställningar som utgör risk för sår. Vid infektion kan incision, revision och dränage vara av högsta vikt. Rekonstruktiv kärlkirurgi bör övervägas. Ibland krävs amputation.

Lokal sårbehandling: Styrs av sårets karaktär och generella rekommendationer och lokala riktlinjer. Använd förband som tillåter frekvent inspektion av såret.

 

För dig som patient
Läs mer om Ben- och fotsår – Diabetessår. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis