NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ben- och fotsår – Diabetessår.

Orsak

Diabeteskomplikation till följd av perifer neuropati och angiopati. Fördröjd sårläkning sannolikt pga neuropati, relativ hypoxi, hyperglykemi och ökad infektionskänslighet. Sensoriska neuropatin ökar risken för att sår uppstår p.g.a. t.ex. tryck eller sten i skon som ej känns. Autonom neuropati ger minskad svettsekretion och torr, sprucken hud, vilket ökar infektionsrisken. Motorisk neuropati kan ge muskelförsvagning/deformering av fotskelettet ledande till felställningar och trycksår.

Symtom

Arteriellt sår: Symtom som vid arteriellt sår enligt beskrivning i tidigare avsnitt. Sensorisk neuropati medför ofta mindre smärta. Trycksår: Ofta tå, häl.

Utredning

Anamnes, status (cirkulation, ödem och dess orsak, nervfunktion, skelettdeformitet). Sårklassifikation (lokalisation och orsak). Metabolisk screening. HbA1c. Skelettutredning (röntgen, scintigrafi) vid behov. Cirkulationsutredning (tå-, ankeltryck ((kan ge falskt höga värden)), angiografi, ultraljud). Smärtutredning – misstänk djup infektion eller osteit vid smärta i diabetessår. Ev. bakt. odling. Ortopedteknisk undersökning vid behov. Vid behov kärlkirurgisk bedömning. Akut remiss om avsaknad av perifera pulsar och tecken på kritisk ischemi. Remiss till annan specialist (t.ex. ortoped, endokrinolog, infektion) eller inläggning vid behov.

Behandling

Rökstopp. God metabol kontroll. Optimerat nutritionsstatus. Behandling av ödem, smärta, nedsatt cirkulation och infektion. Mycket viktigt är god egenvård (daglig fotvård, rymliga skor). Ev. medicinsk fotvård. Nagelvård. Avlastning av såret genom olika ortopedtekniska insatser i form av inlägg och specialskor. I mera avancerade fall ortoser eller gips. På många sjukhus finns specialmottagningar med särskilda fotteam för diabetiker (multidisciplinär sammansättning).

Kirurgiska ingrepp kan ske profylaktiskt för att åtgärda olika felställningar som utgör risk för sår. Vid infektion kan incision, revision och dränage vara av högsta vikt. Rekonstruktiv kärlkirurgi bör övervägas. Ibland krävs amputation.

Lokal sårbehandling: Styrs av sårets karaktär och generella rekommendationer och lokala riktlinjer. Använd förband som tillåter frekvent inspektion av såret.

 

För dig som patient
Läs mer om Ben- och fotsår – Diabetessår. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer