NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ben- och fotsår – Arteriella bensår.

Definition

Ulceration eller gangrän på tå eller fot samt ett systoliskt ankeltryck
< 50 mmHg. Diabetiker överrepresenterade.

Orsak

Förträngning i artärerna sekundärt till åderförkalkning. Välkända riskfaktorer är rökning, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes. Otillräcklig tillförsel av syrgas och näringsämnen ger upphov till lokal vävnadsdöd.

Symtom

Vanligen torra, smärtsamma sår, mer distalt än venösa; på fotrygg, häl, tår, ibland i malleolhöjd. Ofta djup/svart nekros, exposition av underliggande senor. Fotpuls kan ej palperas. Smärta, särskilt nattetid (foten då i högläge). Smärtan lindras om patienten hänger med benet över sängkanten. Avblekning av foten vid elevation. Komplikationsrisker är bl.a. sekundärinfektion med snabbt spridande gangrän, sepsis.

Utredning

Anamnes: Tidigare sjukdomar (hypertoni, diabetes, hyperlipidemi) Mediciner, rökvanor. I princip skall alla tidigt i förloppet remitteras till kärlkirurg för bedömning.

Status: Inspektion, pulspalpation, ankeltrycksmätning (se under Utredning vid inledningen av avsnittet), elevationstest, eventuellt tåtryck (remiss till klin fys. lab.). Inför ev. kärlrekonstruktion görs på sjukhuset färgdoppler – om säker op indikation ev även bäcken-/benangiografi. Kartläggning av stenosen med angiografi (bäcken/ben) utförs endast om patienten bedöms operabel. Ultraljud (ner till knä) liksom CT är alternativa undersökningstekniker.

Behandling

Rökstopp! Svarta nekroser avlägsnas försiktigt mekaniskt. Gula nekroser löses ofta upp under behandlingens gång, särskilt om hydrokolloidplattan används. Försiktig ödembehandling. Patienten skall ej få ökad smärta av kompression – avlägsna kompressionsförband nattetid. Naturligtvis används ej kompression vid svårare ischemi.

Hudtransplantation övervägs vid stora sår med förväntad lång läkningstid. Såren kan täckas med hydrokolloidförband (DuoDerm) eller salvkompress (Jelonet). Få omläggningar. Byt hydrokolloidförband vanligen en gång per vecka med tätare byten vid kraftig sekretion.

Justering av blodtryck, smärtstillande, ASA. Vid infektion antibiotika per oralt. Vid bekräftad misstanke om arteriellt sår remitteras till kärlkirurg för ställningstagande till arteriell rekonstruktion via konventionell kirurgi/PTA. Primär amputation när kärlrekonstruktion ej är möjlig och vid svåra smärtor/infektion.

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracillin.

Hydrokolloidplattor: DuoDERM olika storlekar t.ex. 10 x 10 cm. No 5 st
(hjälpmedelskort).

Salvkompress: Salvkompress Jelonet olika storlekar, t.ex. 10 x 10 cm. No 10 st.

Zink: T Solvezink.

För dig som patient
Läs mer om Ben- och fotsår – Arteriella bensår. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer