Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Dermatologi / Bensår & fotsår: Arteriella bensår
Annons:

Bensår & fotsår: Arteriella bensår


Definition

Ulceration eller gangrän ofta på tå eller fot med nedsatt systoliskt ankeltryck. Förekommer ofta hos de med venösa bensår vilket har betydelse för läkningsprocess och val ödembehandling.

Orsak

Förträngning i artärerna sekundärt till ateroskleros. Välkända riskfaktorer är rökning, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes. Otillräcklig tillförsel av syrgas och näringsämnen ger upphov till lokal vävnadsdöd.

Symtom

Vanligen torra, smärtsamma sår, mer distalt än venösa; på fotrygg, häl, tår, ibland i malleolhöjd. Ofta gul eller svart nekros och ibland exposition av underliggande senor. Ofta mer markerad kant än venösa sår. Fotpuls svår eller omöjlig att palperas. Smärta, särskilt nattetid (eftersom foten då i ”högläge”). Smärtan lindras om patienten hänger med benet över sängkanten. Avblekning av foten vid elevation. Komplikationsrisker är bl.a. sekundärinfektion med snabbt spridande gangrän, sepsis.

Utredning

Anamnes: Tidigare sjukdomar (hypertoni, diabetes, hyperlipidemi) Mediciner, rökvanor. I princip skall alla tidigt i förloppet remitteras till kärlkirurg för bedömning.

Status: Inspektion, pulspalpation, ankeltrycksmätning (se under Utredning vid inledningen av avsnittet), elevationstest, eventuellt tåtryck (remiss till klin fys. lab.). Inför ev. kärlrekonstruktion görs på sjukhuset färgdoppler – om säker op indikation ev även bäcken-/benangiografi. Kartläggning av stenosen med angiografi (bäcken/ben) utförs endast om patienten bedöms operabel. Ultraljud (ner till knä) liksom CT är alternativa undersökningstekniker.

Behandling

Rökstopp och behandling av hypertoni och hyperlipidemi efter behov. Svarta nekroser låter man vara eller avlägsnas försiktigt mekaniskt. Gula nekroser försöker man avlägsna mekaniskt eller med autolytisk debridering, tex hydrokolloidala eller semiocklusvia förband. Försiktig ödembehandling. Patienten skall ej få ökad smärta av kompression – avlägsna kompressionsförband nattetid. Naturligtvis används ej kompression vid svårare ischemi.

Vid infektion antibiotika per oralt. Vid bekräftad misstanke om arteriellt sår remitteras till kärlkirurg för ställningstagande till arteriell rekonstruktion via konventionell kirurgi/PTA. Primär amputation när kärlrekonstruktion ej är möjlig och vid svåra smärtor/infektion.

Aktuella Mediciner

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracillin.

Hydrokolloidplattor: DuoDERM olika storlekar t.ex. 10 x 10 cm. No 5 st
(hjälpmedelskort).

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: