Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Dysfagi.

ICD-10: R13

Definition

Dysfagi: orofaryngeal eller esophageal: svårighet eller onormal sväljning

Odinofagi: smärta vid sväljning

Globus: klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi (förlust av normal peristaltik i den distala delen av matstrupen) , esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom, Sjögrens syndrom.

Symtom

Organisk stenosering (upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum) är den vanligaste orsaken till akut dysfagi hos vuxna.

Dysfagi är det dominerande symtomet vid esofagus- och cardiacancer, som i övrigt kan ha ospecifika symtom som buksmärta, anemi, kräkningar, tidig mättnadskänsla och oklar viktnedgång.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling.

Patienter med dysfagi ska alltid utredas med EGD (Esofagus, gastri, duodeno) –endoskopi med vävnadsprover. Vid endoskopisk misstanke om cancer vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancentrum.se

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: EGD skopi görs efter det att matbiten avlägsnats.

För övriga frågeställningar överväg remiss till ÖNH/gastroenterolog/annan organspecialist för fortsatt utredning.

Utredning av sväljförmågan görs av logoped.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus, se avsnittet Globus.

Behandling av esofaguscancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Fördjupning

Cancercentrum.

Läkemedelsboken.

 

Aktuella Mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Protonpumpshämmare, mfl vg se avsnittet  Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis