Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dysfagi.

ICD-10: R13

Definition

Dysfagi: orofaryngeal eller esophageal: svårighet eller onormal sväljning

Odinofagi: smärta vid sväljning

Globus: klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi (förlust av normal peristaltik i den distala delen av matstrupen) , esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom, Sjögrens syndrom.

Symtom

Organisk stenosering (upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum) är den vanligaste orsaken till akut dysfagi hos vuxna.

Dysfagi är det dominerande symtomet vid esofagus- och cardiacancer, som i övrigt kan ha ospecifika symtom som buksmärta, anemi, kräkningar, tidig mättnadskänsla och oklar viktnedgång.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling.

Patienter med dysfagi ska alltid utredas med EGD (Esofagus, gastri, duodeno) –endoskopi med vävnadsprover. Vid endoskopisk misstanke om cancer vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancentrum.se

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: EGD skopi görs efter det att matbiten avlägsnats.

För övriga frågeställningar överväg remiss till ÖNH/gastroenterolog/annan organspecialist för fortsatt utredning.

Utredning av sväljförmågan görs av logoped.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus, se avsnittet Globus.

Behandling av esofaguscancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Fördjupning

Cancercentrum.

Läkemedelsboken.

 

Aktuella Mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Protonpumpshämmare, mfl vg se avsnittet  Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev