Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

HIV. AIDS.

ICD-10: B24

Orsak

HIV-virus. Risk ffa vid många tillfälliga sexuella kontakter. Smittar framför allt vid oskyddade genitala eller genitoanala samlag, vid injektionsmissbruk och blodkontakt eller i samband med graviditet och födsel, från mor till barn. Låg smittrisk vid välinställd behandling.

7 frågor som testar dina kunskaper om hiv » PM Academy

Symtom

30-50% av de HIV-infekterade får 2-3 veckor efter smitta en akut mononukleosliknande sjukdom; halsont, feber, exantem, muskel- och ledsmärtor, ibland tarmbesvär eller neurologiska symtom. Efter lång symtomfrihet kan besvär med nattsvettningar, avmagring, trötthet tillstöta. Ofta förstorade lymfkörtlar. Överrepresentation av svampinfektion i mun. Vita beläggningar på tungränderna. Bältros, otiter och sinuiter. HIV-infektionen leder till en progredierande immunbrist, vilket medför att lågvirulenta smittämnen ger symtom. Man kan då finna pneumocystisk carinipneumoni, toxoplasmaencefalit, cytomegalovirusretinit, systemisk atypisk mykobakterieinfektion som tillsammans ligger till grund för begreppet AIDS, eventuellt med tumörsjukdomarna Kaposis sarkom och B-cellslymfom i hjärnan.

Utredning

Serologiska tester för påvisande av antikroppar mot HIV uppträder i allmänhet inom 3 veckor efter smitta och kan säkert upptäckas inom 3 månader.

Behandling

Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se. Vaccin finns inte. Smittsamheten i praktiken väldigt låg/ ingen hos välmedicinerad individ.

Fördjupning: Provtagningsanvisningar. Bakteriologiska laboratoriet: www.bakteriologi.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Rättsnätet: www.notisum.se

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om HIV. AIDS. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!