NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

HIV. AIDS.

ICD-10: B24

Orsak

HIV-virus. Smittar vid oskyddade orala, genitala eller genitoanala samlag, vid injektionsmissbruk och blodkontakt. Överföring från mor till barn under graviditet/förlossning samt vid amning. Ingen smittrisk vid välinställd behandling (gäller dock inte amning), dvs HIV-RNA <20 kopior i minst 6 månader.

Symtom

30–50 % av de HIV-infekterade får 2–3 veckor efter smitta en akut mononukleosliknande sjukdom; halsont, hög feber, småprickigt exantem, muskel- och ledsmärtor,förstorade lymfkörtlar. Efter lång symtomfrihet kan besvär med nattsvettningar, avmagring, trötthet tillstöta. Ofta förstorade lymfkörtlar. Överrepresentation av svampinfektion i mun. Vita beläggningar på tungränderna. Bältros, otiter och sinuiter. HIV-infektionen leder till en progredierande immunbrist, vilket medför att lågvirulenta smittämnen ger symtom. Man kan då finna pneumocystisk carinipneumoni, toxoplasmaencefalit, cytomegalovirusretinit, systemisk atypisk mykobakterieinfektion som tillsammans ligger till grund för begreppet AIDS, eventuellt med tumörsjukdomarna Kaposis sarkom och B-cellslymfom i hjärnan.

Utredning

Hivserologi: HIV-Ak/Ag Kombotest. Vid stark misstanke akutmärk proverna! Serologiska tester för påvisande av antikroppar mot HIV  i allmänhet  positiva inom 3 veckor efter smitta och kan säkert upptäckas inom 3 månader.

Behandling

Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se  Vaccin finns inte. Ingen smittsamhet hos välmedicinerad individ.

Fördjupning

Provtagningsanvisningar. Bakteriologiska laboratoriet:
www.bakteriologi.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddsbladet, Smittskyddsläkarföreningen.

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Rättsnätet: www.notisum.se

Patientinformation: www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om HIV. AIDS. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer