Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

HIV. AIDS.

ICD-10: B24

Orsak

HIV-virus. Smittar vid oskyddade orala, genitala eller genitoanala samlag, vid injektionsmissbruk och blodkontakt eller i samband med graviditet och födsel och amning, från mor till barn. Ingen smittrisk vid välinställd behandling.

Symtom

30–50 % av de HIV-infekterade får 2–3 veckor efter smitta en akut mononukleosliknande sjukdom; halsont, feber, exantem, muskel- och ledsmärtor, ibland tarmbesvär eller neurologiska symtom. Efter lång symtomfrihet kan besvär med nattsvettningar, avmagring, trötthet tillstöta. Ofta förstorade lymfkörtlar. Överrepresentation av svampinfektion i mun. Vita beläggningar på tungränderna. Bältros, otiter och sinuiter. HIV-infektionen leder till en progredierande immunbrist, vilket medför att lågvirulenta smittämnen ger symtom. Man kan då finna pneumocystisk carinipneumoni, toxoplasmaencefalit, cytomegalovirusretinit, systemisk atypisk mykobakterieinfektion som tillsammans ligger till grund för begreppet AIDS, eventuellt med tumörsjukdomarna Kaposis sarkom och B-cellslymfom i hjärnan.

Utredning

Serologiska tester för påvisande av antikroppar mot HIV uppträder i allmänhet inom 3 veckor efter smitta och kan säkert upptäckas inom 3 månader.

Behandling

Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se  Vaccin finns inte. Ingen smittsamhet hos välmedicinerad individ.

Fördjupning

Provtagningsanvisningar. Bakteriologiska laboratoriet:
www.bakteriologi.se

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddsbladet, Smittskyddsläkarföreningen.

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Rättsnätet: www.notisum.se

Patientinformation: www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om HIV. AIDS. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer