Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Herpes zoster. Bältros.

ICD-10: B02

Orsak

Reaktivering av varicella zostervirus i ett spinal- eller kranialnervsganglion. Insjuknande förutsätter att man haft en primär varicella-infektion, vid 12 års ålder är ca 90% av alla svenska barn seropositiva för varicella zoster. Kan utlösas av sjukdom som sätter ner immunförsvaret, trauma, solbelysning, tandläkaringrepp m.m.

Symtom

Segmentell, ofta smärtsam sjukdom. Vanligt med prodromalsymtom i form av lokala smärtor – kan misstas för ex.v. angina pectoris, akut buk eller njursten. Det finns teorier om att det inte alltid måste bildas blåsor/ustlag utan endast visar sig som smärtor. Dessa är dels konstanta, dels paroxysmalt blixtrande. Smärtorna klingar oftast av. Ffa äldre kan ha kroniska smärtor (post-herpetisk smärta). Risk för ögonskador vid engagemang av N nasociliaris – misstänks kliniskt vid blåsor på nästippen.

Status

Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros.

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (PCR med blåsinnehåll ger diagnos om oklart).

Behandling

Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år utan immunsuppression kräver ingen antiviral terapi. Analgetika vid behov. I alla övriga fall ges antiviral terapi inom 72 timmar med valaciklovir 500 mg 2×3 i 7 dagar alt aciklovir 800mg x 5 i 7 dagar. I komplicerade fall aciklovir iv. För behandling av post-herpetisk smärta, se Neuropatisk smärta.

Hos högriskpatient antiviral profylax.

Det finns två vacciner: Zostavax (levande försvagat vaccin som minskar risk för post-herpetisk smärta) som kom 2013, och Shingrix (specifikt antigen med adjuvans som både minskar risk för infektion och post-herpetisk smärta) som kom 2020 (tillhandahålls ej i Sverige för närvarande).

Aktuella Mediciner

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir

Valaciklovir: T Valaciclovir, T Valtrex

Vaccin- profylax

Inj. Zostavax.

Inj. Shingrix

Fördjupning

Patientinformation: Doktorn.com

För bilder: vaccin.se 1177.se

För dig som patient
Läs mer om Herpes zoster. Bältros. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis