NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Herpes zoster. Bältros.

ICD-10: B02

Orsak

Reaktivering av Varicella Zostervirus i ett spinal- eller kranialnervsganglion. Insjuknande förutsätter att man haft en primär varicellainfektion. Kan utlösas av interfererande sjukdom som sätter ner allmäntillståndet, av trauma, solbelysning, tandläkaringrepp m.m.

Symtom

Segmentell, ofta smärtsam sjukdom. Vanligt med prodromalsymtom i form av lokala smärtor – kan misstas för ex.v. angina pectoris, akut buk eller njursten. Ibland inga blåsor utan endast smärtor. Dessa är dels konstanta, dels paroxysmalt blixtrande. Smärtorna klingar oftast av under första året. Några få procent får kroniska smärtor, ffa de allra äldsta. Risk för ögonskador vid engagemang av N nasociliaris – misstänks kliniskt vid blåsor på nästippen.

Status

Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros.

Differentialdiagnoser: Herpes simplex (virusisolering ger rätt diagnos).

Behandling

Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år kräver ingen antiviral terapi. Zinkpudervätska (receptfritt) kan provas vid behov. I övrigt ges antiviral terapi med valaciklovir 500 mg 2×3 x VII alt aciklovir 0,8x5xVII. Mot postherpetisk neuralgi ges amitriptylin till natten, 10 mg till natten initialt, därefter ökning med 10 mg i veckan till toleransgräns för biverkningar (muntorrhet, trötthet), gärna 50–80 mg. Effekten dröjer minst tre veckor. EMLA kräm alt Capsinakräm kan ev. provas på intakt hud. Tramadol har viss effekt – vid svåra smärtor övervägs morfinpreparat. Vid otillfredsställande effekt remiss till smärtenhet för ställningstagande till blockad. Vid paroxysmala smärtor ges gabapentin i upptitrerad dos; 300 mg till natten initialt; med upptitrering till 300 mg x 3 första veckan. Andra veckan successiv dosökning till 600 mg x 3. Vid behov successiv höjning till 800 mg x 3 under tredje veckan. Alternativ är pregabalin, behöver ej titreras upp utan kan ges i terapeutisk dos direkt. TNS kan provas på hudområden med bevarad sensibilitet.

Det finns två vacciner:  Zostavax som kom 2013 och Shingrix som kom 2020.

Patientinformation: Doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Smärtstillande

Amitriptylin: T Saroten.

Capsaicin: Kräm Capsina.

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Lidocain: Kräm Emla.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Tramadol: T/K Tiparol. K Tramadol.

Vaccin- profylax

Inj. Zostavax.

Inj. Shingrix

För dig som patient
Läs mer om Herpes zoster. Bältros. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer