Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Herpes zoster, bältros
Annons:

Herpes zoster, bältros


Orsak

Reaktivering av varicella zostervirus i ett spinal- eller kranialnervsganglion. Insjuknande förutsätter att man haft en primär varicella-infektion, vid 12 års ålder är ca 90% av alla svenska barn seropositiva för varicella zoster. Kan utlösas av sjukdom som sätter ner immunförsvaret, trauma, solbelysning, tandläkaringrepp m.m.

Symtom

Segmentell, ofta smärtsam sjukdom. Vanligt med prodromalsymtom i form av lokala smärtor – kan misstas för ex.v. angina pectoris, akut buk eller njursten. Det finns teorier om att det inte alltid måste bildas blåsor/ustlag utan endast visar sig som smärtor. Dessa är dels konstanta, dels paroxysmalt blixtrande. Smärtorna klingar oftast av. Ffa äldre kan ha kroniska smärtor (post-herpetisk smärta). Risk för ögonskador vid engagemang av N nasociliaris – misstänks kliniskt vid blåsor på nästippen.

Status

Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros.

Ensidig rodnad inom dermatom på rygg orsakat av herpes zoster

Bildkälla Shutterstock

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (PCR med blåsinnehåll ger diagnos om oklart).

Behandling

Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år utan immunsuppression kräver ingen antiviral terapi. Analgetika vid behov. I alla övriga fall ges antiviral terapi inom 72 timmar med valaciklovir 500 mg 2×3 i 7 dagar alt aciklovir 800mg x 5 i 7 dagar. I komplicerade fall aciklovir iv. För behandling av post-herpetisk smärta, se Neuropatisk smärta.

Hos högriskpatient antiviral profylax.

Det finns två vacciner: Zostavax (levande försvagat vaccin som minskar risk för post-herpetisk smärta) som kom 2013, och Shingrix (specifikt antigen med adjuvans som både minskar risk för infektion och post-herpetisk smärta) som kom 2020 (tillhandahålls ej i Sverige för närvarande).

Aktuella Mediciner

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir

Valaciklovir: T Valaciclovir, T Valtrex

Vaccin- profylax

Inj. Zostavax.

Inj. Shingrix

Fördjupning

För bilder: vaccin.se 1177.se

Patientinformation: Doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: