Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.

ICD-10: F05, DSM 5 780.09

Se även avsnitten Konfusion hos äldre i kapitlet Geriatrik.

Definition

Konfusion innebär en störning av uppmärksamhet och medvetenhet. Även perception och kognition är påverkade. Delas in efter svårighetsgrad:

  1. Drömliknande tillstånd, ger en bild av rådvillhet.
  2. Desorientering, mer uttalad form där osäkerhet om tid, situation och rum tillkommer.
  3. Konfusion, även tänkandet är stört vilket främst visar sig genom brist på sammanhang.
  4. Delirium. Alla ovan nämnda symtom kan förekomma men nu även tillkomst av hallucinationer.

Delirium tremens kan uppstå vid några dagars abstinens efter långvarigt regelbundet missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser.

Orsaker

Infektion/Febertillstånd, pneumoni, meningoencefalit. Neurologiska tillstånd: cerebrovaskulära sjukdomar, tumörer/blödningar (organsvikt), smärta, malnutrition, epilepsi, traumatisk hjärnskada demens/Alzheimers sjukdom.

Metabola/endokrina tillstånd: hypo-/hypertyreos, hypo-/hyperglykemi, Mb Addison, elektrolytrubbningar vanligt med hyponatremi, dehydrering, proteinbrist, porfyrier, uremi/leverinsufficiens. Tillstånd med bristande syresättning av hjärnan tex anemi, kolmonoxidförgiftning, hjärt-lungsjukdomar.

Läkemedel som digitalis, steroider, antiepileptika, antikolinergika, psykofarmaka, statin. Hos äldre även alfablockad, högdosneuroleptika, analgetika som tramadol och morfinpreparat, tricykliska antidepressiva, antiparkinsonmedel),

Droger (alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, LSD, extacy etc.), abstinenstillstånd. Miljöförändring (vid högre ålder). Psykiatriska tillstånd: tex akut krisreaktion, psykos, depression, demenssjukdomar.

 

Symtom

Förvirring av olika grad, se ”Definition”. Hos äldre varierande symtom med symtomförstärkning kvällar/nätter med ökad oro, aggressivitet, sömnsvårigheter. Minnesstörningar, illusioner, hallucinationer, starka känslor/växlingar, oförmåga att fokusera, personlighetsförändring, utagerande beteende, splittrat tankeverksamhet.

Delirium tremens visar initialt oro, takykardi, svettning, tremor. Sedan syn- och hörselhallucinationer (ofta smådjur), blodtrycks- och temperaturstegring och stark ångest. Så småningom desorientering och konfusion.

Utredning

Anamnes, läkemedelsgenomgång, status. Om möjligt kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, ASAT, T4, TSH, leverprover mm. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Differentialdiagnoser

Demenssjukdomar, psykoser, depression, delirium tremens.

Behandling

Kausal. Omvårdnad. Cirkulation. Vätske-elektrolyt- och nutritionsbalans.

Utsättning av konfusionsframkallande farmaka.

Symtomatiskt mot oro hos äldre ev klometiazol (Heminevrin) eller risperidon (ev + oxazepam), eventuellt ECT-behandling.

Delirium tremens är potentiellt livshotande tillstånd och sjukhusfall. I avvaktan på transport ges rektalvätska Stesolid 10 mg 1–2 st. Alternativ är kapsel Heminevrin 300 mg 2–4 st eller oral lösning 10–20 ml. Om sedation inte nås inom 1–2 tim ges ytterligare 2 kapslar Heminevrin eller 5–10 ml lösning. Upprepas vb max 8 kapslar eller 40 ml inom 2 tim.

Aktuella Mediciner

Neuroleptika 

Risperidon: T Risperdal. T Risperidon.

Sömnmedel/lugnande, kramplösande 

Diazepam: Rektallösning Stesolid.

Klometiazol: Oral lösning/K Heminevrin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis