Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Gikt. Hyperurikemi. Podager.

ICD-10: M10

Definition

Utfällning av uratkristaller i led och extraartikulära strukturer som bursor och senskidor medförande en aseptisk smärtsam synovit.

Orsak

Primär gikt beror på ärftlig rubbning av urinsyraomsättningen.

Sekundär gikt kan orsakas av Ökad uratproduktion: alkohol, purinrik föda (inälvsmat, makrill), cytostatika, plackpsoriasis, myeloproliferativa sjkd, perniciös anemi. Minskad uratutsöndring: vanligtvis vid hypertoni, diuretika, ASA (även i lågdos), njursvikt, diabetes typ-2, alkohol. Utlösande faktorer kan vara stress, trauma (inte ovanligt att besvären kommer 3-4 dagar postoperativt), purinhaltig föda), dehydrering (bl a bastubad).

Symtom

Akut gikt: Akut insättande intensiv smärta i en led, debuterar i regel på efternatten. Leden uppsvullen, blårött missfärgad, värmeökad. Företrädesvis stortåns MTP-led, men även andra leder kan drabbas (knä, fot, armbåge, handled, mellanfot, fingrar), men även extraartikulära strukturer som bursor och senskidor. Besvärsfria intervaller mellan giktattackerna.

Kronisk gikt: Utfällning av urater i njurar kan ge njurinsufficiens. Inlagring i synovialmembran och periartikulära mjukdelar medför ”ledvärk” hos cirka 10 % av giktpatienterna. Ibland tofi på öronen, tår, näsvingar eller olekranon. ”Tyst gikt” kan uppvisa S-Urat på 500-900 utan symtom.

Status

Typisk klinik och lokalisation enligt ovan.

Differentialdiagnoser

Artros, reaktiv eller septisk artrit, pyrofosfatartrit, kalkaxel, myeloproliferativa sjukdomar, psoriasisartrit, pallindrom reumatism, borreliaartrit. Engagemang av MTP 1- led: hallux valgus liksom Mortons metatarsalgi.

Utredning

S-Urat ofta förhöjd (men gikt kan förekomma med normala S-Urat värden). SR och CRP oftast höjda. Leukocytos, neutrofili och ibland reaktiv trombocytos. Röntgen kan visa typiska ”biljettklipp” efter recidiverande attacker. Ev ledpunktion och påvisande av nålformade kristaller mikroskopiskt. Utförs i praktiken väldigt sällan eftersom kliniken oftast är tydlig. Ev biopsi från tofi.

Behandling

Akut behandling ges med NSAID i högdos snarast efter insjuknandet. Efter 4-7 dagars maxdos nedtrappande dos som bibehålls tills besvären är borta vilket brukar ta max 14 dagar. Där NSAID är olämpligt ges kortison peroralt alt kolkicin. Prednisolon ges i dos 30 mg dagligen under 5 dagar. Anfall kan även kuperas via steroidinjektion im i form av t ex 60 mg triamcinolon, kan upprepas efter 24-48 timmar. Det klassiska preparatet vid akut giktanfall är kolkicin (licenspraparat), känt sedan antiken. Förskrivs som extempore- beredning i kapslar à 0,5 mg. Doseras 1-2 kapslar var eller varannan timma tills smärtfrihet uppnås eller tills pat får GI-biverkan. Max 8 kapslar/dygn. Ger god effekt redan första dygnet. NSAID, kolkicin och per oral steroid har likvärdig effekt.

Långtidsbehandling: Rikligt med dryck, minst 2 l/dag. Ompröva ev diuretikabehandling! Undvik inälvsmat, sardiner, ansjovis, svamp, söt läsk, juice. Måttlighet med alkohol. Även kött, fläsk och fågel har hög purinhalt Allopurinol minskar produktionen av urinsyra och bör användas efter upprepade attacker. Inled då med 100 mg/dag och med gradvis ökning till 300 mg/dag (max 900 mg/dag) efter 4 veckor. Inled inte behandlingen under pågående attack. Målet är S-Urat< 360 µmol/l. Vid insättning av allopurinol kan NSAID ges parallellt under ett par veckor (attack kan annars provoceras fram). Om man inte når målvärde med fulldos allopurinol rekommenderas tillägg med med Probenecid. Lesinurad är inregistrerat, men finns inte tillgängligt (201701), som tilläggsbehandling när man inte nått målvärde med fulldos allopurinol.

Indikation att starta behandlingen redan vid första giktattacken vid: <40 års ålder, urat S-Urat> 480 µmol, tofi, skelttpåverkan på rtg, multipelt ledengagemang, njursten, komorbiditet (njursvikt, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt).

C-vitamin i dos ≥500 mg/dag (endera via frukt [citrusfrukter, bär] eller askorbinsyra i tablettform) har visat sig kunna reducera antalet giktattacker.

Asymtomatisk hyperurikemi behandlas i regel inte. Vid kvarvarande S-Urat> 480 µmol/l övervägs dock behandling – speciellt om njursten finns i anamnesen.

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av gikt-behandlingsrekommendation. 2016 Läkemedelsverket.  www.lakemedelsverket.se www.lv.se/gikt

Patientinformation: www.1177.se.

Aktuella mediciner

Allopurinol: T Allopurinol.

Kolkicin: T Colrefuz. K Kolkicin APL

NSAID: T Diklofenak. T Arcoxia. T Naproxen.

Probenecid: T Probecid.

Steroid: T Prednisolon. Inj Kenacort T.

För dig som patient
Läs mer om Gikt. Hyperurikemi. Podager. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!