Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Gikt. Hyperurikemi. Podager.

ICD-10: M10

Definition

Utfällning av uratkristaller i led och extraartikulära strukturer som bursor och senskidor medförande en aseptisk smärtsam synovit.

Orsak

Primär gikt beror på ärftlig rubbning av urinsyraomsättningen.

Sekundär gikt kan orsakas av ökad uratproduktion: alkohol, purinrik föda (inälvsmat, makrill), cytostatika, plackpsoriasis, myeloproliferativa sjkd, perniciös anemi. Minskad uratutsöndring: vanligtvis vid hypertoni, diuretika, ASA (även i lågdos), njursvikt, diabetes typ-2, alkohol. Utlösande faktorer kan vara stress, trauma (inte ovanligt att besvären kommer 3–4 dagar postoperativt), purinhaltig föda), dehydrering (bland annat bastubad).

Symtom

Akut gikt: Akut insättande intensiv smärta i en led, debuterar i regel på efternatten. ”Smärtor som om en hund biter i foten!” Leden uppsvullen, blårött missfärgad, värmeökad. Företrädesvis stortåns MTP-led, men även andra leder kan drabbas (knä, fot, armbåge, handled, mellanfot, fingrar), men även extraartikulära strukturer som bursor och senskidor. Besvärsfria intervaller mellan giktattackerna.

Kronisk gikt: Utfällning av urater i njurar kan ge njurinsufficiens. Inlagring i synovialmembran och periartikulära mjukdelar medför ”ledvärk” hos cirka 10 % av giktpatienterna. Ibland tofi på öronen, tår, näsvingar eller olekranon. ”Tyst gikt” kan uppvisa S-Urat på 500–900 µmol/l utan symtom.

Status

Typisk klinik och lokalisation enligt ovan.

Differentialdiagnoser

Artros, reaktiv eller septisk artrit, pyrofosfatartrit, kalkaxel, myeloproliferativa sjukdomar, psoriasisartrit, pallindrom reumatism, borreliaartrit. Engagemang av MTP 1-led: hallux valgus liksom Mortons metatarsalgi.

Utredning

S-Urat ofta förhöjd (men gikt kan förekomma med normala S-Urat värden). SR och CRP oftast höjda. Leukocytos, neutrofili och ibland reaktiv trombocytos. Röntgen kan visa typiska ”biljettklipp” efter recidiverande attacker. Ev ledpunktion och påvisande av nålformade kristaller mikroskopiskt. Utförs i praktiken väldigt sällan eftersom kliniken oftast är tydlig. Ev. biopsi från tofi.

Behandling

Akut behandling ges med NSAID/Coxib i högdos snarast efter insjuknandet. Efter 4–7 dagars maxdos ges nedtrappande dos som bibehålls tills besvären är borta, vilket brukar ta max 14 dagar. Där NSAID/Coxib är olämpligt ges kortison peroralt alt kolkicin. Prednisolon ges i dos 30 mg dagligen under 5 dagar. Anfall kan även kuperas med steroidinjektion i m i form av till exempel 60 mg triamcinolon, kan upprepas efter 24–48 timmar. Det klassiska preparatet vid akut giktanfall är Kolkicin, känt sedan antiken. Enligt FASS 2 tabletter eller kapslar och efter 12 timmar om behov fortsatt behandling 500 mgx3 till attacken upphört. Max 6 mg/dygn. Ger god effekt redan första dygnet. Vanligt med magbesvär vid den här behandlingen. NSAID/Coxib, kolkicin och per oral steroid har likvärdig effekt.

Långtidsbehandling: Rikligt med dryck, minst 2 l/dag. Ompröva eventuell diuretikabehandling! Undvik inälvsmat, sardiner, ansjovis, svamp, söt läsk, juice. Måttlighet med alkohol. Även kött, fläsk och fågel har hög purinhalt. Allopurinol minskar produktionen av urinsyra och bör användas efter upprepade attacker. Inled då med 100 mg/dag och med gradvis ökning till 300 mg/dag (max 900 mg/dag) efter 4 veckor. Inled inte behandlingen under pågående attack. Målet är S-Urat <360 µmol/l. Vid insättning av allopurinol kan NSAID/Coxib ges parallellt under ett par veckor (attack kan annars provoceras fram). Indikation att starta behandlingen redan vid första giktattacken vid: <40 års ålder, urat S-Urat> 480 µmol, tofi, skelettpåverkan på rtg, multipelt ledengagemang, njursten, komorbiditet (njursvikt, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt).

C-vitamin i dos ≥ 500 mg/dag (endera med frukt [citrusfrukter, bär] eller askorbinsyra i tablettform) har visat sig kunna reducera antalet giktattacker.

Asymtomatisk hyperurikemi behandlas i regel inte. Vid kvarvarande S-Urat> 480 µmol/l övervägs dock behandling – speciellt om njursten finns i anamnesen.

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av gikt-behandlingsrekommendation. 2016 Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se www.lv.se/gikt

Patientinformation: www.1177.se.

Aktuella Mediciner

Allopurinol: T Allopurinol.

Kolkicin: T Colchimex.T Colrefuz. K Kolkicin APL

NSAID: T Diklofenak. T Arcoxia. T Naproxen.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Probenecid: T Probecid.

Steroid: T Prednisolon. Inj. Kenacort T.

För dig som patient
Läs mer om Gikt. Hyperurikemi. Podager. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis