Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Urinvägsinfektion under graviditet
Annons:

Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Urinvägsinfektion under graviditet


Utredning

Frikostighet  med urinodling under graviditet vid UVI-symtom, sammandragningar, buksmärta eller feber. Urinodling utförs även hos gravida med diabetes eller anamnes på upprepade urinvägsinfektioner. Vid positivt odlingssvar ges behandling.

Behandling

Symtomgivande cystit: I första hand ges pivmecillinam (200 mg x 3 x V), eller nitrofurantoin (50 mg x 3 x V – inte i omedelbar anslutning till förlossningen eller 1 mån därefter om modern ammar). I andra hand ges cefadroxil (500 mg x 2 x V). Urinodling tas för kontroll 1–2 veckor efter avslutad behandling. Urinen bör kontrolleras en gång per trimester under resten av graviditeten. Trimetoprim undviks, kan användas endast efter odlingssvar med resistensbestämning och bara i trimester 2 och 3.

Vid terapisvikt ges förnyad antibiotikabehandling i 10 dagar och därefter antibiotikaprofylax fram till en vecka före förlossning. Som profylax ges i första hand nitrofurantoin 50–100 mg till natten (inte nära förlossning) alternativt cefadroxil 250–500 mg. Vid antibiotikabehandling av gravida – tänka på högre doser än annars.

Vid växt av grupp B streptokocker (GBS) ges vid symtom eller signifikant växt PcV 1g 1×3 i 5 dagar. Vid pc-allergi ges Furadantin. Kontrollodling behövs ej. Den gravida ska ha antibiotikaprofylax under förlossningen om GBS funnits under graviditeten.

Gravida med tecken på akut pyelonefrit bör remitteras för parenteral antibiotikabehandling på sjukhus. Patienten bör ha antibiotikaprofylax direkt efter pyelonefritbehandlingen och fram till en vecka efter partus. Urinodling skall ske en gång i månaden under resten av graviditeten. Urinvägsutredning postpartum.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

CefadroxilT Cefadroxil.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Penicillin-V: T Kåvepenin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: