Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.

ICD-10: N34

Utredning

Frikostighet  med urinodling under graviditet vid UVI-symtom, sammandragningar, buksmärta, feber. Urinodling utförs även hos gravida med diabetes eller anamnes på upprepade urinvägsinfektioner. Vid positivt odlingssvar ges behandling.

Behandling

Symtomgivande cystit: I första hand ges pivmecillinam (200 mg x 3 x V), eller nitrofurantoin (50 mg x 3 x V – inte i omedelbar anslutning till förlossningen eller 1 mån därefter om modern ammar). I andra hand ges cefadroxil (500 mg x 2 x V). Urinodling tas för kontroll 1–2 veckor efter avslutad behandling. Urinen bör kontrolleras en gång per trimester under resten av graviditeten. Trimetoprim undviks, kan användas endast efter odlingssvar med resistensbestämning och bara i trimester 2 och 3.

Vid terapisvikt ges förnyad antibiotikabehandling i 10 dagar och därefter antibiotikaprofylax fram till en vecka före förlossning. Som profylax ges i första hand nitrofurantoin 50–100 mg till natten (inte nära förlossning) alternativt cefadroxil 250–500 mg. Vid antibiotikabehandling av gravida – tänka på högre doser än annars.

Vid växt av grupp B streptokocker (GBS) ges vid symtom eller signifikant växt PcV 1g 1×3 i 5 dagar. Vid pc-allergi ges Furadantin. Kontrollodling behövs ej. Den gravida ska ha antibiotikaprofylax under förlossningen om GBS funnits under graviditeten.

Gravida med tecken på akut pyelonefrit bör remitteras för parenteral antibiotikabehandling på sjukhus. Patienten bör ha antibiotikaprofylax direkt efter pyelonefritbehandlingen och fram till en vecka efter partus. Urinodling skall ske en gång i månaden under resten av graviditeten. Urinvägsutredning postpartum.

Aktuella Mediciner

CefadroxilT Cefadroxil.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

PcV: T Kåvepenin.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis