Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.

ICD-10: N34

Utredning

I samband med rutinundersökning i graviditetsvecka 12 tas nitrittest. Om denna är positiv görs urinodling. Urinodling även hos gravida med diabetes eller anamnes på upprepade urinvägsinfektioner. Vid positivt odlingssvar ges behandling.

Behandling

Symtomgivande cystit I första hand ges pivmecillinam (200mg x 3 x V – kat A), cefadroxil (500mg x 2 x V- kat A)) eller nitrofurantoin (50mg x 3 x V- inte i omedelbar anslutning till förlossningen eller 1 mån därefter om modern ammar). Urinodling 1-2 veckor efter avslutad behandling. Urinen bör kontrolleras en gång i månaden under resten av graviditeten. Trimetoprim undviks, ges endast efter odlingssvar och bara i trimester 2 och 3.

Vid terapisvikt ges förnyad antibiotikabehandling i 10 dagar och därefter antibiotikaprofylax fram till en vecka före förlossning. Som profylax ges i första hand Furadantin 50-100 mg till natten (inte nära förlossning) alternativt Cefadroxil 250-500 mg. Vid antibiotikabehandling av gravida -tänka på högre doser än annars.

Gravida med tecken på akut pyelonefrit bör remitteras för parenteral antibiotikabehandling på sjukhus. Patienten bör ha antibiotikaprofylax direkt efter pyelonefritbehandlingen och ges till en vecka efter partus. Urinodling skall ske en gång i månaden under resten av graviditeten. Urinvägsutredning post partum.

Aktuella mediciner

Cefadroxil: T Cefadroxil.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!