Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Tremor. Essentiell tremor.

ICD-10: R25

Definition

Involuntära (ofrivilliga) rörelser (= hyperkinesi).

Orsak

Essentiell tremor; utan känd bakomliggande orsak, debut efter 40 års ålder, hereditet i 50 % av fallen. Fysiologisk tremor; accentueras vid affekt inkl. stress samt vid kyla. Parkinson (grovvågig ”pillertrillartremor”). Senil tremor; (kan vara av Parkinsonlik karaktär eller som en sent debuterande essentiell tremor). Hypertyreos. Hypoglykemi. Läkemedelsinducerad (betareceptorstimulerare, neuroleptika, litium). Alkoholabstinens. Nikotinutlöst. Ataxi. Cerebellär dysfunktion (p.g.a. alkohol, MS, infarkt eller tumör). Toxisk tungmetallförgiftning. Uremi. Grav leverskada.

Symtom

Skakningar fr.a. i övre extremiteter, men även i annan av överkroppens muskulatur liksom i huvud.

Vilotremor; vanligaste orsak är Parkinson (tremorn dämpas vid rörelse) eller Parkinsonlik senil tremor.

Postural tremor: tremorn syns ej i vila men ökar vid statisk belastning. Ses vid benign essentiell tremor (vanligaste formen av all tremor), fr.a. drabbas den dominerande handen, 5–7 Hz. Ökar vid stress.

Intentionstremor; tremorn syns ej i vila men accentueras vid dynamisk aktivering; t.ex. då handen/armen skall peka. Tecken på koordinationsstörning; ataxi. 

Fysiologisk tremor; normalt sett knappt skönjbar, förutom vid stress och kyla.

Utredning

I regel klinisk diagnos. Utvidgad anamnes, lab. med tyreoideastatus, leverstatus, glukos.

Behandling

Om möjligt mot grundorsak. I regel symtomatisk behandling: betablockad i form av propranolol 10–40 mg x 3. Stor försiktighet vid astma! Svåra fall av essentiell tremor remitteras till neurolog för ställningstagande till botulinuminjektioner eller stereotaktisk operation. OBS att ”egenmedicinering” med alkohol mot essentiell tremor är vanligt.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Propranolol: T Inderal. T Propranolol.

För dig som patient
Läs mer om Tremor. Essentiell tremor. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK