Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Tremor – essentiell, fysiologisk, senil
Annons:

Tremor – essentiell, fysiologisk, senil


Definition

Ofrivilliga rytmiska rörelser/skakningar.

Orsak

Essentiell tremor; utan känd bakomliggande orsak, debut efter 40 års ålder, hereditet i 50 % av fallen. Fysiologisk tremor; accentueras vid affekt inkl. stress samt vid kyla. Parkinson (grovvågig ”pillertrillartremor”). Senil tremor; (kan vara av Parkinsonlik karaktär eller som en sent debuterande essentiell tremor). Hypertyreos. Hypoglykemi. Läkemedelsinducerad (betareceptorstimulerare, neuroleptika, litium). Alkoholabstinens. Nikotinutlöst. Ataxi. Cerebellär dysfunktion (p.g.a. alkohol, MS, infarkt eller tumör). Toxisk tungmetallförgiftning. Uremi. Grav leverskada.

Symtom

Skakningar fr.a. i övre extremiteter, men även i annan av överkroppens muskulatur liksom i huvud. Det är ofrivillig, rytmiskt svängande rörelser av minst en kroppsdel. Kan delas i fyra huvudgrupper:

Vilotremor; vanligaste orsak är Parkinson (tremorn dämpas vid rörelse) eller Parkinsonlik senil tremor.

Postural tremor: tremorn syns ej i vila men ökar vid statisk belastning. Ses vid benign essentiell tremor (vanligaste formen av all tremor), fr.a. drabbas den dominerande handen, 5–7 Hz. Ökar vid stress.

Aktions-/rörelsetremor: tremorn framträder när framförallt handen används för rörelse (dynamisk belastning), tex dricka ett glas vatten. Ses vid essentiell tremor.

Intentionstremor; tremorn syns ej i vila men accentueras vid dynamisk aktivering mot ett mål; t.ex. då handen/armen skall peka. Tecken på koordinationsstörning; ataxi.

Fysiologisk tremor; normalt sett knappt skönjbar, förutom vid stress och kyla.

Andra former av tremor är dyston, cerebellär och ortostatist.

Utredning

I regel klinisk diagnos. Utvidgad anamnes ssk alkoholöverkonsumtion, lab. med tyreoideastatus, diabetes kontroll, leverstatus, glukos. Tremor i kombination med andra neurologiska symtom som bradykinesi, pares eller tonusförändring bör utredas vidare med till ex. MRI och remiss till neurologen.

Behandling

Om möjligt mot grundorsak. I regel symtomatisk behandling: betablockad i form av propranolol 10–40 mg x 3. Stor försiktighet vid astma! Svåra fall av essentiell tremor remitteras till neurolog för ställningstagande till botulinuminjektioner eller stereotaktisk operation. OBS att ”egenmedicinering” med alkohol mot essentiell tremor är vanligt. Begränsning av koffein kan hjälpa.

Fördjupning

Essentiell tremor-vårdriktlinje för primärvården-Region Skåne. 2020

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Propranolol: T Inderal. T Propranolol.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: