Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.

ICD-10: R51.9, G 44.2, G43.0, G43.1

Se även avsnittet Huvudvärk i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Huvudvärk är vanligt ffa hos barn från skolålder och uppåt. I åldern 7-15 år har 30-40 % någon gång haft spänningshuvudvärk. Ca 10 % har besvär någon gång per år med spänningshuvudvärk respektive migrän. I tonåren är det vanligare med huvudvärksbesvär hos flickor, ffa spänningshuvudvärk.

Symtom

Spänningshuvudvärk: Återkommande bilat som ett tryck eller band runt huvudet. Varierande intensitet. Ihållande 30 min till dagligen en vecka. Stör koncentrationen. Värre på eftermiddagen under skoldag. Inte ont nattetid. Inte illamående eller kräkning, ibland överkänslighet för ljud/ljus. Kan utlösas av stress, skolleda, problem i hemmet, brist på fysisk aktivitet, dålig ergonomi, psykologiska problem. Ofta prestationsinriktade och ambitiösa barn. Värken varierar beroende på skoldag/helg/lov.

Migrän: Plötsligt påkommen pulserande/dunkande huvudvärk, kan hos barn vara enkel- eller dubbelsidig. Ofta bakom ögat, vid tinningen. Illamående, kräkning. Försämras vid fysisk aktivitet, ljus- och ljudöverkänslighet. Duration 2-72 timmar. Ofta kräkningar, ev. aura. Aura kan vara både visuell men även domningar, stört tal, avvikande lukt- eller hörselförnimmelse förekommer. Kan debutera tidigt i livet (även före skolan) – 25 % har sin debut före 10 års ålder. Stark hereditär faktor. Utlösande kan vara oregelbundna vanor, för lite sömn, stress (migrän efter stressperiod), menstruation, starkt ljus, TV-spel. Trötthet vanligt efter migränanfall.

Bruxism: Pannhuvudvärk, gnisslar tänder.

Analgetikakonsumtion: Frekvent användning av Paracetamol/NSAID hos tonåringar. (Se avsnittet Läkemedelsutlöst huvudvärk i Neurologikapitlet).

Organiska orsaker: Postinfektiös, infektiös (infektion i öron, bihålor [frontal huvudvärk], tänder, postencefalit), sjukdom i nacke/halsrygg (projicerad smärta till panna, hjässa, tinningar, öron och ögonregion), posttraumatisk (commotio), oftalmologisk (refraktionsfel, latent skelning – kommer under dagen, ofta pannhuvudvärk, kisar med ögonen). Hjärntumör: accentuerad huvudvärk med tiden, värre på morgonen och i liggande, morgon- och nattkräkningar, neurologiska symtom, hypertoni, papillödem är sent tecken.

Anamnes

Hereditet, kost-, sömnvanor, motion, dataspel, stress, psykosociala förhållanden (hem, skola, mobbning, ungdomsanamnes). Skolfrånvaro. Huvudvärksdagbok bra för att beskriva anfallens karaktär, intensitet, duration, frekvens och situationer. Aurasymtom. Illamående, kräkningar. Efterfråga symtom som kan tala för organisk orsak.

Status

Bedömning av ev muskelspänningar i nacken, palpera tuggmuskler. Blodtryck, auskultera hjärta, neurologisk undersökning (inkl. ögonbottenundersökning).

Utredning

Syntest via optiker (vanlig syntavla duger som screening) Lab: Hb, urinprov. Ev ferritin, kobalamin, kreatinin, D-vitamin.

Remiss/ konsultation med barnläkare för ställningstagande till neuroradiologi och vidare utredning vid nytillkommen beteendeförändring, utvecklingsavvikelse, morgonhuvudvärk med illamående, huvudvärk som väcker barnet på natten, ökande frekvens och/ eller intensitet av huvudvärken.

Diffrentialdiagnoser

Synavvikelse, CNS-infektion (borrelia?), ideopatisk intrakraniell hypertension, tumör, temporomandibulär dysfunktion, subarachnoidal blödning.

Behandling

För all form av huvudvärk undvika utlösande faktorer, optimera kost, sömn och fysisk aktivitet. Regelbundna vanor. Kontakt med fysioterapeut vid återkommande huvudvärksproblematik. Återbesök och uppföljning. Viktigt med lugnande besked till barn och föräldrar som ofta är oroliga för hjärntumör som utlösande orsak.

Vid migrän är åtgärd vid akuta anfall vila, helst i tyst och mörkt rum. Mindre barn kan bli bra efter 1-2 tim. sömn.

Akut läkemedelsbehandling (ffa vid migrän): NSAID, i första hand ibuprofen, barn över 5 år kan rekommenderas naproxen. Paracetamol i laddningsdos 40mg/kg, max 2g. OBS inte för regelbunden användning, max dygnsdos 100mg/kg, max 4g. I tredje hand till barn >12 år med migrän kan triptaner användas, i första hand som nässpray.

Ställningstagande till profylaktisk behandling med propranolol om > 2–4 migrän anfall/månad och/ eller frekvent skolfrånvaro. Barn <12 år remitteras till barnläkare.

Fördjupning

Huvudvärk hos barn och ungdomar. Huvudvärk –Läkemedelsboken. 2015

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudvark-hos-barn/

Huvudvärk hos barn och ungdomar. Viss Vårdprogram – Region Stockholm. https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/huvudvark-hos-barn-och-ungdomar

Aktuella Mediciner

NSAID: Oral lösn./Supp/T Ibuprofen. Supp/T Naproxen, Pronaxen.

Paracetamol: Oral lösn./Supp/T Alvedon. Oral lösn./T Panodil.

Acetylsalicylsyra: T Albyl minor. Brustabl Bamyl, Aspirin (från 14 år).

Sumatriptan (från 12 år): Nässpray Imigran.

Zolmitriptan (från 12 år): Nässpray Zomig Nasal.

 

För dig som patient
Läs mer om Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis