Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.

ICD-10: R51

Se även avsnittet Huvudvärk i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Orsak

Vanligast är spänningshuvudvärk och/eller migrän. I allmänhet lägre förekomst av huvudvärk hos förskolebarn, ökande förekomst i skolålder och pubertet.

Symtom

Spänningshuvudvärk: Äldre skolbarn. Återkommande bilat som ett tryck eller band runt huvudet (ofta prestationsinriktade och ambitiösa barn). Värken varierar med hänsyn till skoldag/helger/lov. Värre på eftermiddagen under skoldag. Inte ont nattetid. Inte illamående eller kräkning, ibland överkänslighet för ljud/ljus. Stressutlöst.

Bruxism: Pannhuvudvärk, gnisslar tänder.

Analgetikakonsumtion: Frekvent användning av Paracetamo/NSAID hos tonåringar. (Se avsnittet Läkemedelsutlöst huvudvärk i Neurologikapitlet).

Migrän: Kan debutera tidigt i livet (även före skolan) – 25% har sin debut före 10 års ålder. Hereditet. Plötsligt påkommen pulserande/dunkande huvudvärk, kan hos barn vara enkel- eller dubbelsidig. Kortare duration än hos vuxna (2-8 timmar- men upp till 12). Försämras vid fysisk aktivitet, illamående, ljus- och ljudöverkänslighet. Ofta kräkningar, ev visuell aura (ovanligt hos barn). Mindre barn kan bli bra efter 1-2 tim sömn. Analgetika i form av paracetamol eller NSAID. Triptan i nässpay om inte fullgod effekt och över 12 års ålder. Trötthet vanligt efter migränanfall.

Organiska orsaker: Postinfektiös, infektiös (infektion i öron, bihålor [frontal huvudvärk], tänder, hjärnabscess), sjukdom i nacke/halsrygg (projicerad smärta till panna, hjässa, tinningar, öron och ögonregion), posttraumatisk (commotio, subduralhematom), oftalmologisk (refraktionsfel, latent skelning- kommer under dagen, ofta pannhuvudvärk, kisar med ögonen). Hjärntumör: accentuerad huvudvärk med tiden, värre på morgonen och i liggande, morgon- och nattkräkningar, kombinerat med neurologiska symtom hos mer än 50 %, hypertoni, papillödem är sent tecken.

Utredning

Anamnesen viktigast: Kost, sömnvanor, motion, dataspel, psykosociala förhållanden (stress, hemförhållanden, stor klass/skola). Skolfrånvaro? Migrän, aura, vilka situationer? Nedsatt syn? Hörsel? Hereditet? Intensitet? Duration? Frekvens? Unilateral? Bandformig?

Bedömning av ev muskelspänningar i nacken, palpera tuggmuskler. Blodtryck, auskultera hjärta, neurologisk undersökning (inkl ögonbottenundersökning), syntest via optiker (vanlig syntavla duger inte!). Lab: Hb, urinprov.

Behandling

För all form av huvudvärk undvika utlösande faktorer, bra måltids-sömnmönster och motion. Spänningshuvudvärk: Vila, sjukgymnastik, avslappningsövningar (via ljudband/sjukgymnast/skolsköterska). Medicin: Paracetamol eller acetylsalicylsyra vid enstaka tillfällen.

Migrän: Vila vid akuta anfall, helst i tyst och mörkt rum.

Medicin: Paracetamol, acetylsalicylsyra (endast om >14 år) eller NSAID. Acetylsalicylsyra har ofta bäst effekt; välj suppositorium eller brustablett. Skall ges inom 30 min från attackstart. Vid behov av annan behandling, remiss till barnläkare: Sumatriptan eller zolmitriptan i nässpray till barn>12 år. Profylaktisk behandling med propranolol om>4-5 anfall/månad. Även antiepileptika liksom amitriptylin kan provas som långtidsprofylax, sköts av barnläkare. Ergotamin skall inte ges till barn pga biverkningsrisk.

Organiska orsaker: Remiss till barnläkare. Akutremiss vid misstanke på allvarlig orsak.

Generellt: Regelbundna sömn-matvanor. Huvudvärksdagbok. Återbesök och uppföljning. OBS! Det behövs lugnande besked till barn och föräldrar som ofta är oroliga för hjärntumör som utlösande orsak.

Fördjupning

Huvudvärk hos barn; Läkemedelsboken. ww.lakemedelsboken.se

Aktuella mediciner

Acetylsalicylsyra (från 14 års ålder): T Magnecyl. T Albyl minor. Brustabl Treo.

NSAID: Oral lösn/Supp/T Ibuprofen. Supp/T Naproxen.

Paracetamol: Oral lösn/Supp/T Alvedon. Oral lösn/T Panodil.

Sumatriptan (från 12år): Nässpray Imigran.

Zolmitriptan (från 12år): Nässpray Zomig Nasal.

För dig som patient
Läs mer om Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!