Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.

ICD-10: H34

Orsak

Kärlsjukdom där hypertoni, diabetes, hyperlipidemi, arterioskleros och rökning är riskfaktorer. Även kombinerade p-piller och migrän med aura är riskfaktorer.

Symtom

Ensidig, hastigt – under timmar insättande synnedsättning.

Status Vid oftalmoskopi ses i ögonbotten rikligt med flamformade blödningar, dilaterade venösa kärl och ofta papillödem.

Behandling

Kausal behandling i det akuta skedet saknas. Riskfaktorer skall kontrolleras. Patienten behöver inte remitteras akut till ögonkliniken (ta telefonkontakt), men behöver följas upp av ögonläkare. Injektionsbehandling intravitrealt med dexametason vid makulaödem kan komma ifråga. Vid utbredd retinal ischemi finns risk för kärlnybildningar som kan leda till blödningar och sekundärt glaukom. Detta behandlas med laserfotokoagulation. Det finns även en korrelation mellan centralvenstrombos och ”vanligt” kroniskt glaukom, vilket motiverar fortsatta kontroller hos ögonläkare. Uppföljning kardiovaskulära riskfaktorer

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!