NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.

ICD-10: H34

Orsak

Kärlsjukdom där hypertoni, diabetes, hyperlipidemi, arterioskleros, rökning och kombinerade p-piller är riskfaktorer.

Symtom

Ensidig, hastigt – under timmar insättande synnedsättning.

Status

Vid oftalmoskopi ses i ögonbotten rikligt med flamformade blödningar, dilaterade venösa kärl och ofta papillödem.

Behandling

Kausal behandling i det akuta skedet saknas. Kardiovaskulära riskfaktorer skall kontrolleras och följas upp. Vid osäker diagnos, akutremiss till ögonläkare för att utesluta behandlingsbara akuta ögonåkommor. Patienten behöver fortsättningsvis följas upp av ögonläkare. Injektionsbehandling intravitrealt med dexametason eller anti-VEGF-läkemedel vid makulaödem kan komma ifråga. Vid utbredd retinal ischemi finns risk för kärlnybildningar som kan leda till blödningar och sekundärt glaukom. Detta behandlas med laserfotokoagulation. Ventrombos eller grenvenstrombos föranleder i sig ingen form av blodförtunnande medicinering.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer