Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Psykos – Cykloid psykos.

Definition

Ett skandinaviskt begrepp som i DSM IV finns listat under Mani med psykotiska symtom resp Depression med psykotiska symtom eller Kortvarig reaktiv psykos.

Orsak

Kan uppträda efter längre tids svår psykisk press och därefter sömnlösa nätter.

Symtom

Desorientering i tid och rum, ev även till person (förvirring). Olika psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar mm. Klar stämningslägesförskjutning som kan växla under förloppet. Debut i alla åldrar. Akut förlopp men där pat når full hälsa så småningom.

Differentialdiagnos: Schizofreni där pat varit förbättrad men avslutar sin behandling (patienten är trots vanföreställningar/förvirrat uppträdande ofta orienterade till person, tid och rum).

Behandling

Via psykiater kraftiga sömnmediciner + bensodiazepiner. Många blir påtagligt förbättrade efter en vecka med regelbunden sömn. Vb därefter atypiska neuroleptika en period. ECT bra i behandlingsresistenta fall. Profylax med litium eller atypiska neuroleptika är omtvistat; ger c:a 50% reduktion av sjukdomsepisoderna. Men prognosen är ändå god om pat hanterar stress och sömn. Pat återfår då full hälsa.

Viktigt är att pat lär sig att inte pressa sig för mycket och att vara noggrann med sömnen. Pat måste direkt kontakta sin läkare om sömnstörning åter inträffar; brukar föregå ny psykosepisod! Bör då beredas omedelbar inläggning.

För dig som patient
Läs mer om Psykos – Cykloid psykos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!