Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:

Definition

Ett skandinaviskt begrepp -finns inte med i DSM 5, benämns nu Schizoaffektivt syndrom.

Orsak

Kan uppträda efter längre tids svår psykisk press och därefter sömnlösa nätter.

Symtom

Desorientering i tid och rum, ev. även till person (förvirring). Olika psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar m.m. Klar stämningslägesförskjutning som kan växla under förloppet. Debut i alla åldrar. Akut förlopp men där pat når full hälsa så småningom.

Differentialdiagnos

Schizofreni där pat varit förbättrad men avslutar sin behandling (patienten är trots vanföreställningar/förvirrat uppträdande ofta orienterade till person, tid och rum).

Behandling

Via psykiater kraftiga sömnmediciner + bensodiazepiner. Många blir påtagligt förbättrade efter en vecka med regelbunden sömn. Vb. därefter atypiska neuroleptika en period. ECT bra i behandlingsresistenta fall. Profylax med litium eller atypiska neuroleptika är omtvistat; ger ca 50 % reduktion av sjukdomsepisoderna. Men prognosen är ändå god om pat hanterar stress och sömn. Pat återfår då full hälsa.

Viktigt är att pat lär sig att inte pressa sig för mycket och att vara noggrann med sömnen. Pat måste direkt kontakta sin läkare om sömnstörning åter inträffar; brukar föregå ny psykosepisod. Bör då beredas omedelbar inläggning.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK