Kapitelöversikt

Inget hittades

Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgiska sjukdomar / Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
Annons:

Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.


Hamdan Abbas
Hamdan Abbas
Specialist i kirurgi

Se även avsnittet Pankreatit i detta kapitel. 

Definition

Dysfunktion av gallvägar, oftast p.g.a. gallsten. Kolecystit innebär inflammation av gallblåsan. Kolangit innebär inflammation (och ev. infektion) av gallgångar.

Orsak

Riskfaktorer för stenbildning är kvinnligt kön (tidigare debut), graviditet, övervikt, ålder, hereditet.

Symtom

Vid stenattack starka smärtor under höger arkus med utstrålning mot ryggen (Th5–6) med påverkad patient som har svårt att vara stilla i samband med attackerna. Ofta samtidiga kräkningar. Smärtorna utlöses ofta av fet mat, men även äpple, morot – individuellt. Man kan ha typiska koliksmärtor utan påvisbara gallstenar. Vissa fall av gallvägssjukdom uppvisar mer en dyspepsiliknande bild med illamående, molvärk och spänningskänsla i buken.

Komplikationer till gallsten:

Akut kolecystit: Initialt ofta symtom såsom gallkolik, se ovan. Efter hand molvärk under höger revbensbåge, palpömhet och feber.

Akut kolangit: Buksmärta, ikterus, frysningar/feber (Charcots triad).

Akut pankreatit: Se separat avsnitt i detta kapitel.

Gallperitonit: Kemisk eller bakteriell vid perforation.

Gallstensileus. En gallsten perforerar inflammerad gallblåsa och intilliggande tarm så att stenen mekaniskt obstruerar i tarmen.

Utredning

Ultraljud gallblåsa- gallvägar för att påvisa ev stenar, bedöma gallgångarnas vidd och gallblåseväggens tjocklek. MRCP (Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography) för närmare diagnostik av ev. gallvägshinder i de djupare gallvägarna samt för differentialdiagnostik. Även vid preoperativ undersökning. ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography) används mer vid behandling än diagnostik. Prover: ASAT/ALAT, bilirubin, amylas, CRP.

Differentialdiagnoser

Dyspepsi, ulcus, IBS, gastroesofagal reflux, obstipation, pankreassjukdom, malignitet, Mb Crohn, njursten, pyelonefrit, basal pneumoni/pleurit, ischemisk hjärtsjukdom, ileus, mesenterialkärlsischemi, aortaaneurysm.

Behandling

Akut gallkolik: På mottagning ges 75 mg diklofenak im eventuellt ytterligare 50 mg om inte god effekt. Om allergi mot NSAID eller otillräcklig effekt ges spasmofen i inj. I hemmiljö motsvarande i stolpiller. Utebliven effekt innebär kirurgremiss. Papaverin har ingen effekt här.

Lätta gallstensbesvär: Dietråd (undvika fet mat eller andra utlösande agens), smärtlindring med paracetamol och/eller NSAID. Upprepade samt långvariga besvär remitteras för kirurgiskt åtgärdande. Om år mellan besvär föreligger ingen operationsindikation. Om gallgångskonkrement bör de alltid åtgärdas p.g.a. risk för komplikationer som gallstas, kolangit och pankreatit.

Akut kolecystit: Remiss till kirurgklinik vid feber eller febertoppar. Parenteral nutrition, NSAID, ev. antibiotika (fr.a. hos äldre pat. eller vid feber) och ställningstagande till akut kolecystektomi (vid gallblåsestenar) resp. endoskopisk sfinkterotomi och stenextraktion (vid gallgångsstenar). Laparoskopisk teknik förstahandsmetod. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit.

Akut kolangit, gallperitonit, gallstensileus: Remiss kirurgklinik.

Gallstenar kan idag inte lösas medikamentellt. ”Stötbehandling” (jämför njursten) är inte heller i dagsläget aktuellt som behandling. Asymtomatiska gallstenar åtgärdas inte.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: Inj/Supp/T Diklofenak.

Opioidanalgetika + spasmolytika: Inj/Supp Spasmofen.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: