Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.

ICD-10: K30

Se även avsnittet Ulcus i detta kapitel. 

Definition

Dyspepsi är en beskrivande diagnos som innebär smärtor eller obehag i övre delen av buken och har vanligen en duration på veckor till månader. Begreppet ”Gastrit” eller ”magkatarr” är är en histologisk eller endoskopisk diagnos medkonstaterad inflammation och ger ej symtom. Se även avsnittet Kronisk gastrit i detta kapitel.

Orsak

Delas upp i  funktionell dyspepsi där orsaken är okänd och ses hos upp till 75% av patienterna (teori om dysmotorik i övre GI- kanalen), eller organisk dyspepsi.

Organisk dyspepsi hänförs till en påvisvar orsak som t.ex. ulcus (kronisk helicobakterinfektion), GI-tumör (90% av ventrikelcancer är associerat med H. pylori), alkoholöverkonsumtion, läkemedel som exempelvis ASA/NSAID, erytromycin, SSRI, rökning, biliär orsak celiaki, laktosintolerans, IBD, intestinal angina, kronisk pankreatit.

Symtom

Smärta, värk sveda i epigastriet. Ulcuslika symtom som epigastrisk smärta ofta nattetid, lindring vid matintag. Dysmotilitetslika symtom som uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, illamående, rapningar och gaser. Vid blandformer kan också refluxlika symtom som sura uppstötningar och halsbränna ingå. Dessa symtom ingår annars i gruppen Gasrtoesofageal refluxsjukdom; v.g. se även detta avsnitt.

Differentialdiagnoser

Gastroesofageal reflux, gastrit, ulcus, Irritable Bowel Syndrome, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki, laktosintolerans, ischemisk hjärtsjukdom, exokrin pankreasinsufficiens, gallvägssjukdom, malignitet i esofagus eller ventrikel.

Utredning

Vid pos H pyloritest eradikering enligt Nationell riktlinje. Kombination av PPI x 2, amoxicillin 1g x 2 och klaritromycin 500mg x 2 i en vecka, vid pc-allergi ges istället PPIx2, klaritromycin 500 mgx2 och metronidazol 400-500 mgx2 i en vecka. För alla att beakta: Rökstopp, seponering av ASA/NSAID, Alkohol? Se Egenvård nedan.

Mår patienten bättre efter råd gällande livsföring och kost behöver gastroskopi oftast inte göras. Dock snabb utredning alltid inklusive gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 50 års ålder liksom vid larmsymtom som viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb (neg F-Hb bevisar inte att det inte blöder eller finns malignitet), sväljningsproblem/smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcus, hereditet för gastrointestinal cancer eller NSAID användare. Även långvariga/svårbehandlade besvär ställer högre krav på utredning.

Behandling

Vid pos H pyloritest eradikering enligt Nationell riktlinje. Kombination av amoxicillin, esomeprazol och klaritromycin i kur på en vecka, vid pc-allergi ges istället PPIx2, klaritromycin 500 mgx2 och metronidazol 400 mgx2 i en vecka. För alla att beakta: Rökstopp, seponering av ASA/NSAID, Alkohol? Se Egenvård nedan.

Behandlingen riktas mot grundorsak om denna kan fastställas. I första hand livsstilsgenomgång inkl. kost-/motion vilket hjälper många. Psykosocial stress förvärrar. Övrig medikamentell behandling styrs av besvärens intensitet och frekvens. Syrahämmande medicinering jämställt med placebo vid funktionell dyspepsi, men på individnivå finns många som upplever förbättring. Vanlig förskrivningsorsak, men generell försiktighet med syrahämmande medicinering p.g.a. hög placeboeffekt liksom reboundeffekt och risk att fastna i långtidskonsumtion.

Syrabindande, t.ex. antacida. Snabb effekt om syrautlösta besvär (ej rabattberättigat).

Syrahämmande/H2-blockerare, Relativt snabb effekt om brustablett (ej rabattberättigat).

Syrahämmande/protonpumpshämmare, Effekt inom 1–2 dygn, om syrarelaterade besvär.

Barriäreffekt, t.ex. alginsyra eller sukralfat (ej rabattberättigat).

Intermittenta, kortvariga besvär behandlas med antacida, har snabb effekt i flytande form. Gaviscon kan provas.

Ihållande besvär (flera gånger dagligen och även nattetid): H2-blockerare eller protonpumpshämmare kan prövas vid syrarelaterade besvär. Vid bristande effekt av omeprazol 20 mg x1 kan 20 mg 1×2 under 1–2 veckor provas. Observera att det förekommer reboundfenomen vid utsättning av långvarig syrahämmande medicinering. Oftast vältolererade preparat men det finns koppling till pneumoni, tarminfektion och frakturer.

Fördjupning

TLV. https://www.tlv.se/lakemedel/omprovning-av-lakemedel/avslutade-omprovningar-av-lakemedel/arkiv/2008-10-01-magsyrarelaterade-symtom.html

Läkartidningen 2017;114:ECUW, Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi,
H pylori och magsår. www.lakartidningen.se

Svensk Gastroenterologisk förening. Uppdaterad Nationell riktlinje 2019: Outredd dyspepsi okomplicerade duodenal och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi.

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag- och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Egenvård:

Stressa inte. Våga säga ”NEJ!”. Ät små portioner och på regelbundna tider. Försök dock att inte äta före sänggåendet. Man behöver bara avstå från sådan mat som man vet ger besvär (detta varierar från individ till individ). Tänk dock på att alkohol, kaffe, tobak, fet mat resp. NSAID ökar i regel besvären och bör undvikas.

Aktuella Mediciner

Alginsyra: Oral susp/Tuggtabl Gaviscon*.

Amoxicillin: T Amoxicillin.

Antacida: Tuggtabl Novaluzid*.

H2-blockerare: T Ranitidin*. Brustabl/T Zantac*.

Klaritromycin: T Clarithromycin. T Klacid.

Metronidazol: T Flagyl. T Metronidazol.

Protonpumpshämmare: K Esomeprazol. K Omeprazol. T Nexium.
Sukralfat: Susp Andapsin*.

Doxycyklin: T Doxycyklin (finns med i andra linjens behandling)

* = ej rabattberättigat.

För dig som patient
Läs mer om Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis