Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Dyspepsi, epigastralgi


Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Se även avsnittet Ulcus i detta kapitel. 

Definition

Dyspepsi är en beskrivande diagnos som innebär smärtor eller obehag i övre delen av buken och har vanligen en duration på veckor till månader. Begreppet ”Gastrit” eller ”magkatarr” är är en histologisk eller endoskopisk diagnos medkonstaterad inflammation och ger ej symtom. Se även avsnittet Kronisk gastrit i detta kapitel.

Orsak

Delas upp i  funktionell dyspepsi där orsaken är okänd och ses hos upp till 75% av patienterna (teori om dysmotorik i övre GI- kanalen), eller organisk dyspepsi.

Organisk dyspepsi hänförs till en påvisbar orsak som t.ex. ulcus (kronisk helicobakterinfektion), GI-tumör (90% av ventrikelcancer är associerat med H. pylori), alkoholöverkonsumtion, läkemedel som exempelvis ASA/NSAID, erytromycin, SSRI, rökning, biliär orsak, celiaki, laktosintolerans, IBD, intestinal angina, kronisk pankreatit.

Symtom

Smärta, värk, sveda i epigastriet. Ulcuslika symtom som epigastrisk smärta ofta nattetid, lindring vid matintag. Dysmotilitetslika symtom som uppkördhet efter måltid, tidig mättnadskänsla, illamående, rapningar och gaser. Vid blandformer kan också refluxlika symtom som sura uppstötningar och halsbränna ingå. Dessa symtom ingår annars i gruppen Gastroesofageal refluxsjukdom; v.g. se även detta avsnitt.

Differentialdiagnoser

Gastroesofageal reflux, gastrit, ulcus, Irritable Bowel Syndrome, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki, laktosintolerans, ischemisk hjärtsjukdom, exokrin pankreasinsufficiens, gallvägssjukdom, malignitet i esofagus eller ventrikel.

Utredning

Vid pos H pyloritest eradikering enligt Nationell riktlinje. Kombination av PPI x 2, amoxicillin 1g x 2 och klaritromycin 500mg x 2 i en vecka, vid pc-allergi ges istället PPIx2, klaritromycin 500 mgx2 och metronidazol 400-500 mgx2 i en vecka. För alla att beakta: Rökstopp, seponering av ASA/NSAID, Alkohol? Se Egenvård nedan.

Mår patienten bättre efter råd gällande livsföring och kost behöver gastroskopi oftast inte göras. Dock snabb utredning alltid inklusive gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 50 års ålder liksom vid larmsymtom som viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb (neg F-Hb bevisar inte att det inte blöder eller finns malignitet), sväljningsproblem/smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcus, hereditet för gastrointestinal cancer eller NSAID användare. Även långvariga/svårbehandlade besvär ställer högre krav på utredning.

Behandling

Vid pos H pyloritest eradikering enligt Nationell riktlinje. Kombination av amoxicillin, esomeprazol och klaritromycin i kur på en vecka, vid pc-allergi ges istället PPIx2, klaritromycin 500 mgx2 och metronidazol 400 mgx2 i en vecka. För alla att beakta: Rökstopp, seponering av ASA/NSAID, Alkohol? Se Egenvård nedan.

Behandlingen riktas mot grundorsak om denna kan fastställas. I första hand livsstilsgenomgång inkl. kost-/motion vilket hjälper många. Psykosocial stress förvärrar. Övrig medikamentell behandling styrs av besvärens intensitet och frekvens. Syrahämmande medicinering jämställt med placebo vid funktionell dyspepsi, men på individnivå finns många som upplever förbättring. Vanlig förskrivningsorsak, men generell försiktighet med syrahämmande medicinering p.g.a. hög placeboeffekt liksom reboundeffekt och risk att fastna i långtidskonsumtion.

Syrabindande, t.ex. antacida. Snabb effekt om syrautlösta besvär (ej rabattberättigat).

Syrahämmande/protonpumpshämmare, Effekt inom 1–2 dygn, om syrarelaterade besvär.

Barriäreffekt, t.ex. alginsyra eller sukralfat (ej rabattberättigat).

Intermittenta, kortvariga besvär behandlas med antacida, har snabb effekt i flytande form. Gaviscon kan provas.

Ihållande besvär (flera gånger dagligen och även nattetid): Protonpumpshämmare kan prövas vid syrarelaterade besvär. Vid bristande effekt av omeprazol 20 mg x1 kan 20 mg 1×2 under 1–2 veckor provas. Observera att det förekommer reboundfenomen vid utsättning av långvarig syrahämmande medicinering. Oftast vältolererade preparat men det finns koppling till pneumoni, tarminfektion och frakturer.

Fördjupning

TLV. https://www.tlv.se/lakemedel/omprovning-av-lakemedel/avslutade-omprovningar-av-lakemedel/arkiv/2008-10-01-magsyrarelaterade-symtom.html

Läkartidningen 2017;114:ECUW, Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi,
H pylori och magsår. www.lakartidningen.se

Svensk Gastroenterologisk förening. Uppdaterad Nationell riktlinje 2019: Outredd dyspepsi okomplicerade duodenal och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi.

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag- och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Egenvård:

Stressa inte. Våga säga ”NEJ!”. Ät små portioner och på regelbundna tider. Försök dock att inte äta före sänggåendet. Man behöver bara avstå från sådan mat som man vet ger besvär (detta varierar från individ till individ). Tänk dock på att alkohol, kaffe, tobak, fet mat resp. NSAID ökar i regel besvären och bör undvikas.

Aktuella Mediciner

Alginsyra: Oral susp/Tuggtabl Gaviscon*.

Amoxicillin: T Amoxicillin.

Antacida: Tuggtabl Novaluzid*.

Klaritromycin: T Clarithromycin. T Klacid.

Metronidazol: T Flagyl. T Metronidazol.

Protonpumpshämmare: K Esomeprazol. K Omeprazol. T Nexium.
Sukralfat: Susp Andapsin*.

Doxycyklin: T Doxycyklin (finns med i andra linjens behandling)

* = ej rabattberättigat.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: