Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.

ICD-10: C91

Definition

Okontrollerad tillväxt av s k B-lymfocyter. Dessa maligna celler orsakar hämning av immunsystemet, nedsatt funktion av benmärgen och kan ansamlas i blod, benmärg, lymfkörtlar, mjälte och CNS. Finns även som andra former t ex T-lymfocyttyp. Drabbar ffa medelålders – äldre personer. Vanligaste leukemin.

Orsak

Okänd, viss hereditet.

Symtom

I de allra flesta fall har patienten inga symtom då sjukdomen upptäcks. Trötthet, matleda, anemi, viktnedgång, nattliga svettningar, ansträngningsdyspne och fyllnadskänsla i buken (stor mjälte och/eller stor lever) eller palpabla lymfkörtlar kan dock förekomma.

Diagnos: Upptäcks ofta accidentellt pga leukocytos (lymfocytos-> 5×109/L) eller asymtomatisk lymfkörtelförstoring. Benmärgsundersökning visar>30 % lymfocyter.

Differentialdiagnos: Lymfom.

Utredning

Hb, LPK, Diff, TPK, Retikulocyter, Elfores. Standardiserade vårdförlopp.

Behandling

Remiss till medicin-, hematolog- eller onkologklinik för kompletterande provtagning med märgundersökning, typning och ställningstagande till behandling. OBS att diagnosen går att fastställa med ”immunfenotypning” av perifert blod. Sjukdomen kan inte botas, men har ofta ett stillsamt förlopp med ibland mycket lång överlevnad. Behandlas endast vid symtom och då med cytostatika eller monoklonala antikroppar.

En KLL som ej är behandlingskrävande – eller efter avslutad behandling – följs med fördel i primärvården. Lymfocytosen i sig kräver inte behandling. KLL- pat är immundefekt – ökad risk för luftvägsinfektioner, bältros, septikemier.

Fördjupning: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!