Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Epilepsi – Status epilepticus.
Annons:

Epilepsi – Status epilepticus.


Definition

Två eller flera epileptiska anfall utan fullständig återhämtning eller EP-anfall längre än 5 minuter om det gäller generaliserade toniska-kloniska anfall och 10 minuter om det gäller fokala anfall.

Alla epilepsityper kan orsaka status epilepticus, allvarligast vid långvariga toniskt- kloniskt anfall.

Behandling

Akut livshotande tillstånd. Vid långvarigt anfall risk för hypoxi, hjärnödem, hjärnskador och cirkulationskollaps. Intensivvårdsfall. Status epilepticus samt alla anfall överstigande fem minuter behandlas med stabilt sidoläge, syrgas 10–12 l/minut på mask (grimma 2–5 l/min.), venösa infarter, 10 mg diazepam iv (0,15–0,20 mg/kg kroppsvikt – högst 5mg/min.). Alternativt rektallösning, till barn och ungdom alternativt midazolam i munhålelösning – dosering enligt FASS. Följ bltr, puls, syrgasmättnad i blod och kontrollera P-glukos och om möjligt el status. Om inte full effekt av medicinen efter fem minuter upprepas diazepam, om möjligt ges också fosfenytoin (ProEpanutin) 20 mg FE (fosfenytoinekvivalenter)/kg max 1500 mg FE) iv.

Aktuella Mediciner

Diazepam: Inj. Stesolid novum. Stesolid Rektal Prefill Rektallösning.

Fosfenytoin: Inj. Pro-Epanutin.

Midazolam: Munhåleslösning BUCCOLAM.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: