Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Status epilepticus
Annons:

Status epilepticus


Definition

Två eller flera epileptiska anfall utan fullständig återhämtning eller ett anfall längre än 5 minuter. Tonisk-kloniskt anfall = konvulsivt status epilepticus, övriga anfallstyper = icke-konvulsivt status epilepticus.

Alla epilepsityper kan orsaka status epilepticus, allvarligast är långvarigt konvulsivt status epilepticus.

Behandling

Konvulsivt status epilepticus är ett akut livshotande tillstånd.

Vid långvarigt anfall risk för hypoxi, hjärnödem, hjärnskador, systemeffekter och cirkulationskollaps. Intensivvårdsfall. Status epilepticus/anfall överstigande fem minuter behandlas med syrgas 10–12 l/minut på mask (grimma 2–5 l/min.), venösa infarter, 10 mg diazepam iv (0,15–0,20 mg/kg kroppsvikt – högst 5mg/min.). Alternativt rektallösning, till barn och ungdom alternativt midazolam i munhålelösning – dosering enligt FASS.

Följ bltr, puls, syrgasmättnad i blod och kontrollera P-glukos och om möjligt el-status. Om inte full effekt av medicinen efter fem minuter upprepas diazepam och ett antiepileptiskt läkemedel: fosfenytoin (ProEpanutin) 20 mg FE (fosfenytoinekvivalenter)/kg max 1500 mg FE), valproat (Ergenyl) 40 mg/kg (max 3500 mg), eller levetiracetam 60 mg/kg iv (max 4500 mg). Se FASS för kontraindikationer och administrationshastigheter.

Om antiepileptiskt läkemedel inte bryter konvulsivt status epilepticus ofta indikation för sövning och intensivvård. Vid icke-konvulsivt status epilepticus är sövning inte alltid motiverat, diskutera med neurolog.

Viktigt att beakta att en betydande andel av status epilepticus är akutsymtomatiskt, d.v.s. orsakas av akut hjärnsjukdom. Parallellt med behandling av anfallet i sig måste man därför utreda orsaken till det: hypoglykemi, CNS-infektion, stroke, osv. Ofta med neuroradiologi och senare lumbalpunktion.

Aktuella Mediciner

Diazepam: Inj. Stesolid novum. Stesolid Rektal Prefill Rektallösning.

Fosfenytoin: Inj. Pro-Epanutin.

Valproat: Ergenyl

Levetiracetam: Levetiracetam

Midazolam: Munhåleslösning BUCCOLAM.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: