Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Epilepsi – Status epilepticus.

ICD-10: G40

Definition

Två eller flera epileptiska anfall utan fullständig återhämtning eller EP-anfall längre än 30 minuter. I praktiken hanteras pat som haft krampanfall>5 min eller inte vaknar upp mellan anfallen som ett status epilepticus.

Alla epilepsityper kan orsaka status epilepticus.

Behandling

Akut livshotande tillstånd. Vid långvarigt anfall risk för hypoxi, hjärnödem, hjärnskador och cirkulationskollaps. Intensivvårdsfall. Status epilepticus samt alla anfall överstigande fem minuter behandlas med framstupa sidoläge, syrgas 10-12 l/minut på mask (grimma 2-5 l/min), 10 mg diazepam iv (0,25- 0,50 mg/kg kroppsvikt – högst 5mg/min). Följ bltr, puls, syrgasmättnad i blod och kontrollera P-glukos och om möjligt el status. Om inte full effekt av medicinen efter fem minuter upprepas diazepam, om möjligt också fosfenytoin iv (Pro-Epanutin) som späds med koksalt 15-20 mg/kg kroppsvikt 10 mg/kg kroppsvikt om pat står på fenytoin) – högst 150 mg/minut. Fortsatta anfall trots ovanstående, ytterligare fosfenytoin 5-10 mg/kg kroppsvikt iv.

Aktuella mediciner

Diazepam: Inj Stesolid novum. Stesolid Rektal Prefill Rektallösning.

Fosfenytoin: Inj Pro-Epanutin.

För dig som patient
Läs mer om Epilepsi – Status epilepticus. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!