Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Huggormsbett


Giftinformationscentralen är bemannad per telefon dygnet runt av specialistläkare inom akuttoxikologi och apotekare som informerar och ger råd om behandling vid akuta förgiftningar. Under sommarmånader kommer majoriteten av frågorna och de rör sig mest om huggormsbett, svamp, getingar, bär.

Runt 400 personer vårdas per år på sjukhuset pga huggormsbett, enligt GIC:s statistik.

Orsak:
Ormgift som tränger in i vävnaden i samband med ormbett. Ormbett sker i regel mellan april och oktober, vanligast i juli (under 200 st samtal 2022 jämfört med mer än 300 i juli 2021).

Vanligaste lokalisationerna för ormbettet är underben/ fot eller underarm/hand.

Alltid läkarbesök om: påverkad patient, barn under 15 års ålder, gravida kvinnor, äldre, patient med samtidig kronisk sjukdom, bett i bål/hals/huvud, ACE-hämmaranvändare (ökad risk för cirkulatorisk chock). Giftet är hemorragiskt och nekrotiserande men inte neurotoxiskt. Symtomatologin kan vara varierande, många har inga symtom utöver synbara bettmärket med två röda punkter efter tänderna med ca 5–9 mm mellanrum. I 30–40 % av fallen avger ormen inget gift i samband med bettet. Av dem som får symtom har 75 % endast lokala symtom, resterande 25 % även allmänpåverkan.

Lokala symtom: Svullnad som kan breda ut sig över ett större område – beroende på känslighet och mängden gift. Ofta blåröd missfärgning och smärta. Svullnaden börjar avta efter 24 timmar. Smärta kan återkomma månader efter bett i samband med väderomslag.

Allmänsymtom:

–   Cirkulationsrubbningar pga kärldilatation – risk för cirkulatorisk chock, medvetslöshet och kramper.

–   EKG-förändringar med T-vågs avflackning eller negativitet, medför risk för arytmier.

–   Andningspåverkan p.g.a. slemhinnesvullnad i luftrören.

–   CNS påverkan sekundärt till cirkulationsrubbning.

–   Njurpåverkan med proteinuri/hematuri, som får följas.

–   Smärta såväl lokalt som ibland intensiva buksmärtor.

–   Stark oro – ångest inte ovanligt efter ormbett.

Utredning:
Puls, bltr, allmänpåverkan? urinsticka. Om patienten allmänpåverkad eller aktuell för observation tas övrig provtagning på sjukhus (blodstatus, elektrolyter, syra/bas, koagulation, EKG).

Behandling:
Patienten liggande, lugn omgivning och lokalen för bettet i högläge. Det rekommenderas inte avsnörning, kyla-värme lokalt eller att suga ut giftet.

Alla bör åka in till sjukhus då försämring snabbt kan inträffa!

Opåverkad patient:

–   Betapred 10 tabl per oralt.

–   antihistamin i form av 1 mg Tavegyl p.o. eller i.v.

–   analgetika vid smärta.

–   observation i 6- 8 timmar rekommenderas, för barn och äldre rekommenderas 24 timmar

Allmänpåverkad patient

–   adrenalin 0,3-0,5 mg (0,1 mg/kg kroppsvikt) i.m.

–   ta ställning till syrgas

–   kortison, Betapred 4-8 mg i.v. alt. Solu-Cortef 100-200 mg i.v.

–   Tavegyl 1 mg i.v.

–   öppen venväg, Ringer-Acetat.

–   överväg serumbehandling – fall för sjukhus och då inom 12 timmar.

Kontrollera tetanusskyddet. Antibiotika ges ej profylaktiskt.

Annat ormbett än huggorm – vilken slags orm? Finns ca.120 olika giftormar i terrarier i Sverige (det finns flera ormsera som är polyvalenta, mot flera sorts av ormgift).

Anafylaxiberedskap – allmänpåverkan agera som ovan.

Serum finns i landet, hör med Giftinformationcentralen, 112 (när det är akut), 010-456 6700 (i mindre akuta fall), alt för vården 010-456 67 19. 08-7360384 eller 08-517 747 42

Aktuella Mediciner

Adrenalin: Inj Adrenalin 1 mg/ ml, Inj Anapen 0,3 mg, Anapen Junior 0,15 mg.

Inj EpiPen 0,3 mg, Inj EpiPen jr 0,15 mg, Inj Jext 0,3 mg. Inj Jext 0,15 mg.

Antihistamin

Desloratadin: Mixt/T Aerius. T Desloratadin.

Klemastin: Inj/Mixt/T Tavegyl.

Loratadin: Sirap/T Clarityn.T Loratadin.

Steroid

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Serum: Vipera Tab, ViperFav.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: