Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Feberkramp.

ICD-10: R56.0

Symtom

Generaliserat toniskt – kloniskt anfall hos barn med feber. Frånvaro av intrakraniell infektion eller annan specifik orsak till krampanfallet (tex hypoglykemi). Debuterar mellan 6 månader och 4 (-6) års ålder.

Typisk feberkramp

– temp >38,5 grader

– kort duration, högst 15 minuter, men vanligen kortare (<5 minuter)

– symmetrisk, inte fokal

– inga kvarstående neurologiska symtom eller bortfall efter anfallet

Förekommer oftast i samband med virusinfektioner under första feberdygnet. Symtomen orsakas inte av febern, men febern innebär att kramptröskeln sänks. Krampen kommer vanligen i samband med snabb temperaturförändring. Barnet är frånvarande i samband med krampen men har snabb återhämtning efter anfallet.

Differentialdiagnoser

Epileptiskt anfall, affektkramp, bakteriell meningit/ CNS infektion, hypoglykemi, elektrolytrubbning, metabol sjukdom.

Utredning

Utred orsaken till febern samt bedöm neurologiska symtom. Vid misstanke på meningit/sepsis ambulanstransport till barnsjukhus. Överväg remiss till barnsjukhus vid förstagångskramp, oroliga föräldrar, ny feberkramp inom samma dygn och kvarstående neurologiska symtom.

I regel behövs inga prover. Ev CRP, P-glukos, Strep A, urinprov.

Behandling

Klä av barnet, badda med ljummet vatten. Supp paracetamol alt ibuprofen. Kramplösande medicin vb (duration >5 min).
Midazolam buccalt 0,2 mg/kg. <1 år: 2,5 mg; 1–4 år: 5 mg; 5–9 år 7,5mg; >10 år: 10 mg.
Alternativt Diazepam rektalt 0,5–0,75 mg/kg. 6 mån–2 år: 5 mg; >2 år: 10mg

Febernedsättande påverkar inte den pågående krampen och har ingen förebyggande effekt på risken för feberkramp men kan ges för att barnet ska må bättre.

Behandla ev. bakteriell orsak till infektionen enligt riktlinjer (tex tonsillit eller otit). Informera om feberkramp. Vid längre krampduration kan familjen utrustas med klysma diazepam.

Uppföljning: Remittera alltid till barnläkare för genomgång och polikliniskt EEG vid:

  • duration >15 min
  • flera anfall inom 24 timmar
  • fokala symtom, ensidiga ryckningar
  • postiktala pareser
  • ålder <6 månader eller >5 år
  • efter tredje feberkrampen vid tre olika feberepisoder.

Remittera till barnneurolog vid feberkramp hos barn med avvikande psykomotorisk utveckling.

Växer vanligen bort vid 4-5 års ålder. Ca 1/3 får ytterligare episod av feberkramp. Hereditet för feberkramp är vanligt. Typisk feberkramp är godartad, orsakar inte hjärnskada och leder sällan till komplikationer. Risk för epilepsi är ökad vid förekomst av atypisk feberkramp, hereditet för epilepsi (inte feberkramp) och vid avvikande psykomotorisk utveckling.

Referenser

Do antipyretics prevent the recurrence of febrile seizures in children? A systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. Rosenbloom et al. Eur J Paediatr Neurol. 2013

Predictors of recurrent febrile seizures. A prospective cohort study. Berg et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 1997

Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. Nelson et al. N Engl J Med. 1976

För dig som patient
Läs mer om Feberkramp. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis