Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Subaraknoidalblödning. SAB.

ICD-10: I60

Definition

Blödning under mjuka hjärnhinnan, i regel spontan ruptur v aneurysm.

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma, infektion, arterioskleros, tumör. Ökad risk om rökare, hög alkoholkonsumtion, kokainbruk, hypertoni.

Symtom

Akut insättande mycket svår huvudvärk (detta uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats), kräkningar, medvetandesänkning, ev. medvetslöshet – Oftast men inte alltid nackstelhet.  Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Differentialdiagnoser

Egentligen ointressant så länge man inte uteslutit subaraknoidalblödning. Migrän, Horton, meningit, stroke, benign huvudvärk efter samlag, ansträngning eller hosta.

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev djup koma.

Följ Glasgow Coma Scale.

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon

4 poäng               öppnas spontant

3 -”-                       öppnas vid tilltal

2-”-                        öppnas vid smärtstimulering

1-”-                        öppnas ej trots smärtstimulering

Tilltal

5-”-                       fullt orienterad

4-”-                        desorienterad/ förvirrad

3-”-                        reagerar vid tilltal med enstaka ord

2-”-                        reagerar på tilltal med obegripligt tal

1-”-                        ingen reaktion

Motorik

6-”-                        utför uppmaningar adekvat

5-”-                        lokaliserar smärta

4-”-                        drar undan arm vid smärtstimulering

3-”-                        flekterar armbåge vid smärtstimulering

2-”-                        sträcker armbågen vid smärtstimulering

1-”-                        ingen reaktion vid smärtstimulering

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetsös patient har alltid minst 3 poäng.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT i regel med samtidig angiografi. Denna kan vara normal initialt, vidare utredning med lumbalpunktion – man avvaktar med den till 6 timmar efter insjuknandet. Hittas aneurysm är målet att inom 1–3 dygn operera p.g.a. stor risk för ny blödning.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev