Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Subaraknoidalblödning, SAB
Annons:

Subaraknoidalblödning, SAB


Definition

Blödning under mjuka hjärnhinnan, i regel spontan ruptur av aneurysm.

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma, infektion, arterioskleros, tumör. Ökad risk om rökare, hög alkoholkonsumtion, kokainbruk, hypertoni.

Symtom

Akut insättande mycket svår huvudvärk (detta bedöms som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats), kräkningar, medvetandesänkning, ev. medvetslöshet. Oftast men inte alltid nackstelhet. Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Differentialdiagnoser

Egentligen ointressant så länge man inte uteslutit subaraknoidalblödning. Migrän, Horton, meningit, stroke, benign huvudvärk efter samlag, ansträngning eller hosta.

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev djup koma.

Följ Glasgow Coma Scale.

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon

4 poäng               öppnas spontant

3 -”-                       öppnas vid tilltal

2-”-                        öppnas vid smärtstimulering

1-”-                        öppnas ej trots smärtstimulering

Tilltal

5-”-                       fullt orienterad

4-”-                        desorienterad/ förvirrad

3-”-                        reagerar vid tilltal med enstaka ord

2-”-                        reagerar på tilltal med obegripligt tal

1-”-                        ingen reaktion

Motorik

6-”-                        utför uppmaningar adekvat

5-”-                        lokaliserar smärta

4-”-                        drar undan arm vid smärtstimulering

3-”-                        flekterar armbåge vid smärtstimulering

2-”-                        sträcker armbågen vid smärtstimulering

1-”-                        ingen reaktion vid smärtstimulering

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetsös patient har alltid minst 3 poäng.

Behandling

Akutremiss akutmottagning/ om påvisat neurokirurg; CT i regel med samtidig angiografi. Denna kan vara normal initialt, vidare utredning med lumbalpunktion – man avvaktar med den till 6 timmar efter insjuknandet eftersom den tidigare kan vara falskt negativ. Hittas aneurysm är målet att operera snarast p.g.a. stor risk för ny blödning.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: