Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Subaraknoidalblödning.

Subaraknoidalblödning.

ICD-10: I60

Definition: Blödning under mjuka hjärnhinnan.

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma, infektion, arterioskleros, tumör. Större risk om rökare, alkohol, hjärt-kärlsjukdom, ASA, NSAID, Warfarin eller annan antikoagulantiamedicinering.

Symtom

Akut insättande mycket svår huvudvärk (detta uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats), kräkningar, medvetandesänkning, ev medvetslöshet- ibland övergående, nackstelhet (inte momentant uppträdande). Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Differentialdiagnos: Migrän, Horton, meningit, stroke, benign huvudvärk efter samlag, ansträngning eller hosta.

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev nackstelhet. Ev djup koma.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT. Denna kan vara normal initialt, vidare utredning med lumbalpunktion– kan behöva avvaktas till 6 timmar efter debut om diskreta symtom initialt. Hittas aneurysm är målet att inom 1-3 dygn operera pga stor risk för ny blödning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ