Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Subaraknoidalblödning. SAB.

ICD-10: I60

Definition

Blödning under mjuka hjärnhinnan, i regel spontan ruptur v aneurysm.

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma, infektion, arterioskleros, tumör. Ökad risk om rökare, hög alkoholkonsumtion, kokainbruk, hypertoni.

Symtom

Akut insättande mycket svår huvudvärk (detta uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats), kräkningar, medvetandesänkning, ev. medvetslöshet –ev. nackstelhet.  Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Differentialdiagnoser

Egentligen ointressant så länge man inte uteslutit subaraknoidalblödning. Migrän, Horton, meningit, stroke, benign huvudvärk efter samlag, ansträngning eller hosta.

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev djup koma.

Följ Glasgow Coma Scale.

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon

4 poäng               öppnas spontant

3 -”-                       öppnas vid tilltal

2-”-                        öppnas vid smärtstimulering

1-”-                        öppnas ej trots smärtstimulering

Tilltal

5-”-                       fullt orienterad

4-”-                        desorienterad/ förvirrad

3-”-                        reagerar vid tilltal med enstaka ord

2-”-                        reagerar på tilltal med obegripligt tal

1-”-                        ingen reaktion

Motorik

6-”-                        utför uppmaningar adekvat

5-”-                        lokaliserar smärta

4-”-                        drar undan arm vid smärtstimulering

3-”-                        flekterar armbåge vid smärtstimulering

2-”-                        sträcker armbågen vid smärtstimulering

1-”-                        ingen reaktion vid smärtstimulering

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetsös patient har alltid minst 3 poäng.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT i regel med samtidig angiografi. Denna kan vara normal initialt, vidare utredning med lumbalpunktion – man avvaktar med den till 6 timmar efter insjuknandet. Hittas aneurysm är målet att inom 1–3 dygn operera p.g.a. stor risk för ny blödning.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer