Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Glasgow Coma Scale
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Glasgow Coma Scale

Annons:

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Verktyg för bedömning av medvetandegrad enligt Glasgow Coma Scale.
Poängresultat: 13-15 poäng = lindrig skada, 9-12 poäng = medelsvår skada, < 8 poäng = svår skada och patienten är medvetslös. Medvetslös patient har alltid minst 3 poäng.
Glasgow Coma Scale
Källa: Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. Lancet 1974; 81-84.
Annons:
Annons: