Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / NEWS2 – bedömningsskala
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

NEWS2 – bedömningsskala

Annons:

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
* Används efter läkarordination vid habituell låg syremättnad, t.ex. KOL. Gör då inget val för Syremättnad 1.
** Om patienten är telemetriövervakad ska den visade hjärtfrekvensen användas istället för pulsfrekvens.
*** Nytillkommen förvirring, desorientering och/eller agitation trots tidigare normalt mentalt status, kan vara subtilt, ger 3 poäng (se ACVPU).

Källa: Vårdhandboken
Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP 2017.

Riskbedömning

NEWSKlinisk RiskResponsivå
Totalt 0-4LågAvdelningsbaserade åtgärder
3 poäng i en parameterLåg/mediumBrådskande avdelningsbaserade åtgärder*
Totalt 5-6MediumBrådskande åtgärder*
Totalt ≥7HögAkuta åtgärder**

* Brådskande bedömning av ansvarig läkare samt ev team med kompetens i akut omhändertagande.
** Omedelbar bedömning av ansvarig läkare samt personal med intensivvårdskompetens.

För hela NEWS2-bedömningsskala se Lathundar.
Annons:
Annons: