Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / Kalkylatorer / Medelartärtryck

Medelartärtryck

Annons:
mmHg
mmHg

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
MAP = 1/3(Systoliskt blodtryck) + 2/3(Diastoliskt blodtryck)
Annons:
Annons: