Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Korrigerad QT-tid
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Korrigerad QT-tid

Annons:
ms
/min

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
QT-tiden bör korrigeras för hjärtfrekvensen. Bazetts formel är den mest använda, men inte helt optimal. Det är den som används i kalkylatorn om du inte väljer Alla formler.
Bazett1: QTc = QT / (RR / 1000)1/2
Fridericia2: QTc = QT / (RR / 1000)1/3
Framingham3: QTc = QT + 0.154 * (1000 - RR)
Hodges4: QTc = QT + 1.75 * (60000 / RR - 60)
QT = QT-tid i ms, RR = RR-intervall i ms (60000 / hjärtfrekvens).

Källor:
1) Bazett HC. An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920; (7): 353–37.2) Fridericia LS. Acta Med Scand 1920;53:489.
2) Fridericia LS. Acta Med Scand 1920;53:489 • Pubmed.
3) Sagie A, Larson MG, Goldberg RJ, Bengtson JR, Levy D. Am J Cardiol 1992;70(7):797-801. • Pubmed.
4) Hodges M, Salerno DM, Erlien D. J Am Coll Cardiol 1983;1:694.
Annons:
Annons: