Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Sunnybrook-skalan för facialispares
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Sunnybrook-skalan för facialispares

Annons:

Vilosymmetri (jämför med friska sidan)

Symmetri vid viljerörelser (jämför med friska sidan)

Synkinesi (ofrivilliga medrörelser)

Resultat:

Poäng: 100

Poäng: 100
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Omfattning av facialispares (-15-100 poäng).

Källa: sunnybrook.ca
Annons:
Annons: