Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Beräkning av BMI
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Beräkning av BMI

Annons:
cm
kg
kg/m2

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Kalkylatorn räknar ut BMI om längd och vikt är känt, eller vikt om längd och BMI är känt. Body Mass Index (BMI) = vikt (kg) / längd(m)2
< 18.5 Undervikt
18.5-24.9 Normalvikt
25-29.9 Övervikt
30-39.9 Fetma
> 40 Grav fetma
Annons:
Annons: