Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Beräkning av anjongap
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Beräkning av anjongap

Annons:
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Anjongap = Na+ + K+ - Cl- - HCO3-
Annons:
Annons: