Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / PECARN Pediatric Head Injury/Trauma Algoritm
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

PECARN Pediatric Head Injury/Trauma Algoritm

Annons:

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Beslutsstöd för att avgöra behovet av CT skalle vid skalltrauma hos barn 0-18 år.
*Allvarlig mekanism
• utkastad ur motorfordon
• passagerare död
• voltat
• gångare / cyklist utan hjälm i kollision med motorfordon
• fall > 0.9 meter (< 2 år)
• fall > 1.5 meter (> 2 år)
• skalltrauma av tungt object
Källa: Kuppermann N et al. Lancet 2009;374(9696):1160-70 • PubMed
Annons:
Annons: