Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / CRB-65
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

CRB-65

Annons:

Resultat:

0 poäng
Hembehandling lämplig.

0 poäng
Hembehandling lämplig.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
* Systoliskt < 90 mmHg eller diastoliskt < 60 mmHg.

Uppfylld markör ger 1 poäng (0-4). OBS, endast komplement till den kliniska bedömningen. Läkartidningen 38/2008
Annons:
Annons: