Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / HAS-BLED
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

HAS-BLED

Annons:

Resultat:

Poäng: 0.
Lägre blödningsrisk.

Poäng: 0.
Lägre blödningsrisk.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Verktyg för bedömning av blödningsrisk för patient som behandlas med antikoagulantia. Varje kriterium ger 1 poäng. >3 poäng innebär hög risk.
Definition av kriterier:
Hypertoni = systoliskt blodtryck >160 mmgHg.
Njursjukdom = behov av dialys, njurtransplanterad eller s-krea >200.
Nedsatt leverfunktion = kronisk leversjukdom, t.ex. cirros eller förhöjda levervärden(bilirubin >2 gånger övre normalgränsen och ASAT, ALAT alt. ALP >3 gånger övre normalgränsen).
Blödning = tidigare blödning eller predisponering för blödning (t.ex hemostatisk defekt eller anemi).
Instabilt PK(INR) = höga eller svängande värden eller kort tid inom behandlingsintervallen.
ASA/NSAID el likn = kontinuerlig användning av läkemedel som NSAID, ASA, andra trombocythämmande läkemedel.
Alkohol = mer än 8 standarsglas/vecka.
Akronymen är egentligen: (H: Hypertension, A: Abnormal renal or liver function, S: Stroke, B: Bleeding, L: Labile INRs, E: Elderly, D: Drugs or Alcohol).
Källa: Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user- friendly score (HAS-BLED) to assess one-year risk of major bleeding in atrial fibrillation patients: The Euro Heart Survey. Chest 2010; March 18
Annons:
Annons: