Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Parklands formel
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Parklands formel

Annons:
kg
%

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Bedömning av vätskebehov (kristalloid vätska) vid brännskada hos vuxen.
Vätskebehov = (2 till) 4 (ml) x kroppsvikt (kg) x bränd kroppsyta (procent).
Kalkylatorn använder värdet 4 ml. Halva volymen ges första 8 timmarna, resterande hälft nästföljande 16 timmar.

Källa: Sommar P, Huss F. Läkartidningen 2008 105(48-49):3547-52
Annons:
Annons: