Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Wells score lungemboli
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Wells score lungemboli

Annons:

Resultat:

Poäng: 0. Låg sannolikhet.

Poäng: 0. Låg sannolikhet.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Kriterium
Poäng

Kliniska tecken på DVT
3

Hjärtfrekvens > 100/min
1.5

Hemoptys
1

Immobilisering > 3 dagar/kirurgi inom 4 veckor
1.5

Tidigare haft lungemboli eller DVT
1.5

Aktiv cancer som behandlats senaste 6 mån eller ges palliativ behandling
1

LE mer sannolik än annan diagnos
3

Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolismm2004, Wells et al. 2001
Annons:
Annons: