Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Korrigerat natrium vid hyperglykemi
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Korrigerat natrium vid hyperglykemi

Annons:
mmol/L
mmol/L

Resultat:

Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Hyperglykemi kan ge kompensatorisk hyponatremi. Hilliers korrigeringsfaktor är den mest etablerade för att justera natrium:
korrigerat natrium = uppmätt natrium + 2,4 x [(uppmätt glukos – 5,6) / 5,6]. Värden i mmol/L.

Källa: Hillier TA, Abbott RD, Barrett EJ. Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia. Am J Med. 1999 Apr;106(4):399-403. 10225241.
Annons:
Annons: