Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / Wells score DVT (djup ventrombos)
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

Wells score DVT (djup ventrombos)

Annons:

Resultat:

Poäng: 0. Låg sannolikhet.

Poäng: 0. Låg sannolikhet.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
* mätt 10 cm distalt om tuberositas tibiae.

Varje kriterium ges 1 p förutom det sista som ger -2 p.

Källa: Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolismm2004, Wells et al. 2003.
Annons:
Annons: