Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / PERC-regeln (Pulmonary Embolism Rule out Criteria)
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

PERC-regeln (Pulmonary Embolism Rule out Criteria)

Annons:

Resultat:

Alla kriterier är inte uppfyllda.

Alla kriterier är inte uppfyllda.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Regel som används om läkaren aktivt misstänker lungemboli men risken bedöms mycket låg.
Samtliga parametrar ska vara uppfyllda för att kunna utesluta lungemboli.

Källa: Bjurman et al. Läkartidningen 45/2017
Annons:
Annons: