Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / Kalkylatorer / PERC-regeln (Pulmonary Embolism Rule out Criteria)

PERC-regeln (Pulmonary Embolism Rule out Criteria)

Annons:

Resultat:

Alla kriterier är inte uppfyllda.

Alla kriterier är inte uppfyllda.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
Regel som används om läkaren aktivt misstänker lungemboli men risken bedöms mycket låg.
Samtliga parametrar ska vara uppfyllda för att kunna utesluta lungemboli.

Källa: Bjurman et al. Läkartidningen 45/2017
Annons:
Annons: