Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Kalkylatorer / ABC-score
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →

ABC-score

Annons:

Resultat:

Mindre sannolikt behov av massiv transfusion.

Mindre sannolikt behov av massiv transfusion.
Om du vill se resultatet, logga in eller skriv annan text för saknad beräkning.
ABC-score (Assessment of Blood Consumption) kan användas för att snabbt bedöma behov av massiv blodtransfusion, definerat som 10 eller fler enheter blod.
Varje kriterium ger 1 poäng. > 2 poäng sannolikt behov av massiv blodtransfusion.

Källa: Nunez et al. J Trauma 2009;66(2):346-52 • PubMed
Annons:
Annons: