Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / ACVPU
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

ACVPU

Annons:
AAlertPatienten är helt vaken
CConfusion Nytillkommen/förvärrad förvirring
VVoicePatienten reagerar på tilltal
PPainPatienten reagerar på smärta
UUnresponsivePatienten reagerar inte på något stimuli

Skala för snabb initial bedömning av medvetandegrad hos kritiskt sjuk patient. Enklare än GCS och RLS.
Källa: Vårdhandboken.
Annons:
Annons: