Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →
Hem / Lathundar / ACVPU

ACVPU

Annons:
AAlertPatienten är helt vaken
CConfusion Nytillkommen/förvärrad förvirring
VVoicePatienten reagerar på tilltal
PPainPatienten reagerar på smärta
UUnresponsivePatienten reagerar inte på något stimuli

Skala för snabb initial bedömning av medvetandegrad hos kritiskt sjuk patient. Enklare än GCS och RLS.
Källa: Vårdhandboken.
Annons:
Annons: