Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →
Hem / Lathundar / Quick-SOFA

Quick-SOFA

Annons:
Andningsfrekvens >22/min
Mental påverkan
Systoliskt blodtryck < 100 mm Hg

Stöd men inte avgörande i bedömningen av sepsis hos vuxna. Positivt om > 2 kriterier uppfylls.
Annons:
Annons: