Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / Killipklass
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

Killipklass

Annons:
IInga kliniska tecken på hjärtsvikt.
IITecken på lätt till måttlig hjärtsvikt (rassel/krepitationer, tredje hjärtton, ökat tryck i v jugularis).
IIIAkut lungödem.
IVKardiogen chock .

Klassifikation av hjärtsvikt vid konstaterat akut koronart syndrom.
Annons:
Annons: