Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / ASA-klass
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

ASA-klass

Annons:
1För övrigt frisk patient
2Lindrig systemsjukdom
3Allvarlig systemsjukdom
4Allvarlig, livshotande systemsjukdom
5Moribund patient, förväntas ej överleva utan operation
6Hjärndöd patient som ska genomgå donationsoperation

Exempel enligt American Society of Anesthesiologists (ASA) (vuxen patient):
ASA 1 Frisk, icke rökare, ingen eller minimal alkoholkonsumtion.
ASA 2 T.ex. rökare, viss regelbunden alkoholkonsumtion (enl. orginalkälla Social drinker som enligt Sfai saknar tydlig definition), graviditet, BMI30-39, välkontrollerad DM/hypertoni, lindring lungsjukdom.
ASA 3 En eller fler medelsvåra till svåra sjukdomar, t.ex. dåligt kontrollerad DM, hypertoni, KOL, BMI>40, aktiv hepatit, alkoholöverkonsumtion, pacemaker, måttligt nedsatt ejektionsfraktion, regelbundet dialysbehandlat terminal njursvikt, för mer än 3 mån sen genomgången hjärtinfarkt, stroke, TIA, kranskärlssjukdom eller –intervention.
ASA 4 T.ex. för mindre än 3 mån sen hjärtinfarkt, stroke, TIA, kranskärlssjukdom eller –intervention, pågående hjärtischemi, allvarligt hjärtklaffsfel, allvarligt nedsatt ejektionsfraktion, chock, sepsis, DIC, terminal njursvikt som inte får regelbunden dialysbehandling, ARD.
ASA 5 T.ex. rupturerat abdominellt/torakalt aortaaneurysm, stort trauma, intrakraniell blödning med stor påverkan, ischemisk tarm hos patient med allvarlig hjärtpatologi eller multiorgansvikt.
Källa: Svensk förening för Anestesi och >Intensivvård(Sfai); ASA, observera dock att det är författarens översättning och tolkning.
Annons:
Annons: