Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / PESI
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

PESI

Annons:

Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)

Parameter Poäng
Ålder 1 per år
Manligt kön 10
Cancer i anamnesen 30
Anamnes på hjärtsvikt 10
Anamnes på kronisk lungsjukdom 10
Hjärtfrekvens ≥ 110 slag/minut 20
Systoliskt blodtryck < 100 mmHg 30
Andningsfrekvens ≥ 30/minut 20
Temperatur < 36°C 20
Förändrat medvetande 60
Saturation < 90 procent 20

Poäng < 85 är lågriskpatient och kan ofta skötas polikliniskt.
Källa: Läkartidningen 45/2017
Annons:
Annons: