Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / NEWS2
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

NEWS2

Annons:
3 2 1 0 1 2 3
Andningsfrekvens ≤8 9-11 12-20 21-24 ≥25 /min
Syremättnad 1 ≤91% 92-93% 94-95% ≥96%
Syremättnad 2* ≤83% 84-85% 86-87% 88-92%, ≥93% med syrgas 93-94% med syrgas 95-96% med syrgas ≥97% med syrgas
Tillförd syrgas Ja Nej
Systoliskt blodtryck ≤90 91-100 101-110 111-219 ≥220 mmHg
Pulsfrekvens** ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131 /min
Medvetandegrad*** Alert CVPU
Temperatur ≤35.0 35.1-36.0 36.1-38.0 38.1-39.0 ≥39.1 °C

* Används efter läkarordination vid habituell låg syremättnad, t.ex. KOL.
** Om patienten är telemetriövervakad ska den visade hjärtfrekvensen användas istället för pulsfrekvens.
*** Nytillkommen förvirring, desorientering och/eller agitation trots tidigare normalt mentalt status, kan vara subtilt, ger 3 poäng (se ACVPU)

NEWS Klinisk Risk Responsivå
Totalt 0-4 Låg Avdelningsbaserade åtgärder
3 poäng i en parameter Låg/medium Brådskande avdelningsbaserade åtgärder*
Totalt 5-6 Medium Brådskande åtgärder*
Totalt ≥7 Hög Akuta åtgärder**

* Brådskande bedömning av ansvarig läkare samt ev team med kompetens i akut omhändertagande.
** Omedelbar bedömning av ansvarig läkare samt personal med intensivvårdskompetens.

Annons:
Annons: