Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →
Hem / Lathundar / Njursjukdom

Njursjukdom

Annons:

Stadieindelning vid kronisk njursjukdom

GFR (ml/min/1,73 m2) Beskrivning av njursjukdom
CKD-stadium
1 ≥ 90 Albuminuri > 3 mån, polycystnjurar, ingen funktionsnedsättning
2 60-89 Lätt nedsatt njurfunktion och albuminuri > 3 mån
3a 45-59 Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion
3b 30-44 Måttligt nedsatt njurfunktion
4 15-29 Kraftigt nedsatt njurfunktion
5 < 15 Terminal njursjukdom

Stadieindelningen kan bli förskjuten om patienten är >65 år.
Källa: SBU
Annons:
Annons: