Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / Njursjukdom
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

Njursjukdom

Annons:

Stadieindelning vid kronisk njursjukdom

GFR (ml/min/1,73 m2) Beskrivning av njursjukdom
CKD-stadium
1 ≥ 90 Albuminuri > 3 mån, polycystnjurar, ingen funktionsnedsättning
2 60-89 Lätt nedsatt njurfunktion och albuminuri > 3 mån
3a 45-59 Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion
3b 30-44 Måttligt nedsatt njurfunktion
4 15-29 Kraftigt nedsatt njurfunktion
5 < 15 Terminal njursjukdom

Stadieindelningen kan bli förskjuten om patienten är >65 år.
Källa: SBU
Annons:
Annons: