Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / NYHA
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

NYHA

Annons:
IInga begränsningar vid fysisk aktivitet.
IIBekväm i vila men måttlig fysisk aktivitet ger symtom som trötthet och andfåddhet.
IIIBekväm i vila med symptom vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad).
IVSymptom även i vila.

Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association (NYHA).
Annons:
Annons: