Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Lathundar / GOLD
Du kan klicka här om du vill se avsnittet kalkylatorer Kalkylatorer →

GOLD

Annons:

Gradering av KOL

Patienter med FEV1/FVC < 0.70
Grad
1 Lindrig FEV1 > 80% av förväntat
2 Måttlig 50% < FEV1 < 80% av förväntat
3 Allvarlig 30% < FEV1 < 50% av förväntat
4 Mycket allvarlig FEV1 < 30% av förväntat

Källa: GOLD 2022
Annons:
Annons: