Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pneumotorax.

ICD-10: S27.0

Definition

Luft i pleurala rummet, oftast p.g.a. trauma eller spontant uppkommen.

Typer och orsak

Spontan pneumothorax:

Primär spontan pneumothorax (PSP) uppkommer utan bakomliggande sjukdom, drabbar ffa yngre män, speciellt om de är långa och smala. Rökning är en viktig riskfaktor (gäller även cannabisrökning och bruk av e-cigaretter). Vanlig slätröntgen ger diagnos. Vid pneumothorax kan luft pressas in under huden så att ett subkutant emfysem uppkommer (”knister” under fingrarna vid palpation). Tillståndet är ofarligt.

Vid sekundär spontanpneumothorax föreligger en bakomliggande patologi. Kvinnor kan drabbas av katamenial pneumothorax (kombinerat med andra endometiossymtom) inom tre dygn före och efter menstruation. Exakta orsaken är okänd. Pneumothorax vid KOL är ett relativt sällsynt tillstånd, dock viktigt att diagnostisera (med röntgen) eftersom tillståndet är kritiskt. Den vanligaste orsaken är bristning av ett subpleuralt emfysem. Andra tillstånd som ökar risken för pneumothorax är lungfibros, malignitet mm.

Pneumothorax kan också uppkomma iatrogent, t.ex. vid inläggande av central venkateter, akupunktur och thoracocentes. En ventilpneumothorax (el. övertryckspneumothorax) fyller på sig för varje andetag på grund av att luft kan passera in i lungsäcken, men inte ut. Detta tillstånd förekommer vid exempelvis trafikolyckor, knivslagsmål och skjutningar.

Symtom

Typiskt svår bröstsmärta (oftast akut påkommen) och dyspne. Ibland endast dyspne och/eller hosta.

Status

Ytlig, snabb andning, ev. cyanos, takykardi. Vid auskultation noteras nedsatt andningsljud och vid perkussion hypersonor ton över den aktuella lungan. Ev. subkutant emfysem (”knister” under fingrarna vid palpation).

Differentialdiagnos

Hemothorax, dvs. blod i pleurala rummet (kan föreligga samtidigt med pneumothorax).

Utredning

Röntgen lungor ger diagnosen. Kan visa ev. samtidig revbensfraktur.

Behandling

Vid misstanke om pneumotorax bör patienten transporteras till sjukhus för undersökning. Vid minimal pneumotorax med lätta symtom kan det sedan räcka med konservativ behandling med undvikande av kraftig fysisk aktivitet under några veckor, samt röntgenkontroller för att se att pneumotoraxspalten försvinner. Vid större symtom och luftansamlingar krävs att luften sugs ut. Man kan använda sig av en True-Close som är ett minidränagesystem. Dränet är ihopbyggt med en backventil som gör att en slang in i pleuran tömmer ut luften vid den vanliga andningen. Med denna behandling kan patienten skötas polikliniskt. Vid mer komplicerade fall kan man använda en kontinuerlig sug så kallat Bülau-dränage. Kraftig fysisk aktivitet undviks t.o.m. 2–3 veckor efter att dränet dragits. Återgång i idrott sker via successivt ökad, övervakad fysisk aktivitet. Vid samtidig hemotorax kan rehabiliteringen ta ännu längre tid. Revbensfrakturen (se detta avsnitt i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar) ska ha läkt när full aktivitet blir aktuellt igen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis