NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.

ICD-10: L20

Definition

Atopiskt eksem är en kronisk, kliande inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad med astma och/eller hösnuva och med familjär förekomst av dessa sjukdomar; s.k. atopiker (individ med ärftlig benägenhet att reagera med uttalat immunologiskt svar på olika vanliga ämnen i vår miljö). Atopikern visar olika symtom desto äldre hen blir (se Symtom).

Orsak

Kombination av arv och miljö. Huden visar en konstitutionell benägenhet till torrhet, klåda och eksem. Barriärfunktionen är nedsatt hos även till synes normal hud. Till viss del beror symptomen också på en obalans i kroppens immunförsvar med överreaktion mot naturligt och vanligt förekommande ämnen.

Försämrande faktorer: Klimat: Kyla, torr luft och temperaturväxlingar. Mekaniska faktorer: Hudirriterande ämnen, ”stickiga” kläder av ylle, helsyntetiska klädmaterial kan försämra. Dammig miljö. Mekanisk nötning av huden. Uttorkning; Vatten, tvål, tvättmedel, rengöringsmedel samt alltför riklig badning och duschning. Bad i simbassäng (klorerat vatten) ger ofta försämring. Stress: Psykisk stress. Fysisk ansträngning med svettning utlöser ofta klåda. Infektion: Såväl lokala infektioner (bakterier/svamp i eksemet eller virus: herpes, mollusker) liksom allmäninfektioner. Huden är vid atopiskt eksem ofta koloniserad med Staph Aureus, ger lätt infektioner i eksemen. Inhalationsallergi (rinit, konjunktivit, astma) förvärrar även atopiskt eksem.

Luftburna ämnen: Gräs, trädpollen, mjäll från pälsdjur, kvalster och mögel kan möjligen försämra eksemet. Allergi: Äkta födoämnesallergi som bidragande orsak har betydelse framför allt hos spädbarn och små barn med utbredda eksem och mycket besvärlig klåda. Vanligast är allergi mot ägg, mjölk, vete och fisk. Komjölksallergi brukar försvinna under förskoleåldern, äggallergi omkring 7–8 års ålder, medan fiskallergi ofta varar livet ut. Födoämnen: Hos små barn kan komjölk och ägg orsaka allergi och eksem. Hos vuxna spelar födoämnen sällan eller aldrig in. Vanligt dock att citrusfrukter, tomater, starka kryddor, jordgubbar och skaldjur kan verka ospecifikt klådframkallande (icke allergisk).

Symtom

Obligatoriskt är att eksemet kliar mycket; lokaliserad eller generell klåda. Växlar ofta i svårighetsgrad. Ofta sämre under vinterhalvåret. Typisk utbredning som ändras med åren, se nedan. Huden kan uppvisa ”vit dermografism” kärlsammandragning i stället för kärlvidgning vid rispning av huden. De flesta insjuknar före 5-års ålder. De flesta blir besvärsfria under skolåldern. Dock är huden fortsatt känslig och cirka 25 % utvecklar senare i livet handeksem, varför yrkesrådgivning i tonåren är av vikt (undvik våta, smutsiga eller hudirriterande arbeten). Atopiskt eksem kan även drabba individer i vuxen ålder.

Atopiskt eksem i barnaåren kan läka ut spontant vid ca skolstart men kan även övergå i pollen-/pälsdjurs-/kvalsterallergi under uppväxten. Kan senare övergå i astma liksom så småningom i födoämnesallergi; (”Allergiska Marschen” alltefter individen växer upp).

Status

Lokalisation och utseende av eksemet förändras under uppväxtåren:

Spädbarn < 2 år: Vanligen rodnade, torrfnasiga, ibland vätskande förändringar på kinder eller bål/extremiteter (ofta på extremiteternas sträcksidor). Skolbarn (2-12 år): Torra, förtjockade fläckar lokaliserade till stora böjveck (knäveck, armveck, handlovar, vrister och glutealveck). Ständiga rivmärken. Ofta torrhet och blekhet perioralt Munvinkelragader. Ödem och förtjockad hud (lichenifiering) runt ögonen med enkel- eller dubbelveck i nedre ögonlocket är typiskt. Ungdom/Vuxna: Ställvis lichenifiering (= förtjockad hud). Ofta uttalade eksem i ansikte (ögonlock, runt mun och i panna), hals, händer, böjveck, hårbotten. Tendens till neurodermit. Enstaka får svåra, utbredda eksemskov.

Atopiska vinterfötter: Vanligast i 5–10 års ålder. Fjällning och sprickbildning på framförallt stortår och främre trampdynor plantart, sällan klåda. Ofta smärtor från fissurer. De flesta blir sämre vintertid samt vid svettning.

Differentialdiagnos

Seborroiskt eksem (ffa hos spädbarn). Skabb (ofta flera i familjen, mikroskopisk verifiering av skabbkvalster). Keratosis pilaris (follikulärt lokaliserade rodnade papler ffa på överarmarnas sträcksidor, ibland kinder och lår. Kan finnas samtidigt med atopiskt eksem). Psoriasis (i typfallet mer välavgränsad och med tjock fjällning). Kontakteksem (viktig differentialdiagnos, finns ofta samtidigt med atopiskt eksem och förvärrar eksemet. Utredning med epikutantest). Perioral dermatit (saknar uttalad klåda, ffa hos vuxna). Hudsvamp (asymmetri, randaktivitet, verifikation med odling eller mikroskopi). Ichthyosis vulgaris (generellt torr hud).

Utredning

Diagnos på klinisk bild och heriditet. Inget enskilt fynd/anamnesuppgift/ biokemisk markör avgör diagnosen. I vissa fall kan RAST (bestämning av specifikt IgE i serum) samt pricktest vara av värde. Detta när allergi misstänks utlösa eksemen (ffa hos små barn med uttalat eksem och dåligt terapisvar).

Betr. vuxna handlar det sällan om allergi typ-1 varför behovet av allergitestning där är litet. IgE nivåer hos vuxna ofta förhöjda men relationen till sjukdomen oklar. Vid dåligt terapisvar misstänk i stället kontaktallergi – (t.ex. mot nickel, parfymämnen, lokalbehandlingsmedel, krom i läderhandskar) remitteras för epikutantest (”lapptest”). Kontaktallergi mot steroid eller ämnen i lokalbehandlingsmedlen förekommer. Remiss till barnallergolog om uteslutning av basfödoämnen övervägs.

Behandling

Atopiskt eksem kan ej botas, men lindras:

Lokala steroider: Ge noggrann information. I ansiktet steroid gr I–II under 2–3 veckor – sedan nedtrappning till intermittent behandling; ex.v. någon/några gånger i veckan. Skriftligt smörjschema som visar applikationsfrekvens och lämpliga nedtrappningsintervall ökar compliance (kan beställas från aktuella läkemedelsföretag). För detaljer om steroidbehandling, se avsnittet ”Eksembehandling”. Som alternativ till steroid – ffa i ansikte/ögonlock – fungerar kalcineurinhämmare utmärkt (se nedan).

Viktigt att den torra hudens nedsatta skyddsfunktion förbättras genom daglig smörjning med mjukgörande medel. Undvik uttorkning.

Mjukgörande preparat förhindrar den ökade vattenavdunstningen och återfettar den torra huden. Många olika antal mjukgörande preparat finns att tillgå. Beroende på fetthalten finns olika beredningsformer – fetast är salvan, därefter i – fallande skala fet kräm, kräm och lotion (kutan emulsion). Vattenbindande ämnen såsom karbamid, propylenglykol eller glycerol kan tillsättas. Barn klagar ofta över sveda vid användning av karbamidinnehållande produkter, men det brukar gå bra med 20 % propylenglykol i en lotion (Propyless) eller glycerol i en kräm (Miniderm – svider allra minst) alt mjukgörande utan tillsatser såsom Essex eller Locobase kräm. Sistnämnda bra till de med mkt torr hud – dock kladdigt. En lotion på dagen och en kräm eller salva till natten kan för många vara ett bra alternativ. Använd badolja.

Allmänna råd: Huden hålls sval, svettning undviks. Svalt i sovrummet. Kortklippta naglar för att undvika traumatisering av huden vid rivning. Försök nypa i huden i stället. Bomullskläder – undvik ylle! Undvik rökning i hemmet. Finns ej belägg för att pälsdjur förvärrar existerande eksem. God ventilation i bostaden, lättstädat, undvik tagel, dun, ylle i sängutrustningen. Ev. kontakt med allergikonsult för hjälp med sanering – informera skola, dagis. Yrkesrådgivning till ungdomar viktigt – överrisk för handeksem 3 ggr hos atopiker. Våtarbete/frekvent handtvätt undviks. Rek. ”eksemskola” på hudklinik. Stress undviks i görligaste mån.

Infekterat/vätskande eksem kan behandlas med Fucidinsyra (om total yta < 100 cm2). Lokal steroidbehandling med antibiotikum kan övervägas under kort period. Vid mer utbredd infektion behandlas med per oralt antibiotikum i form av flukloxacillin 1g x3, som andrahandsval cefadroxil. Vid pc-allergi ges klindamycin. Behandlingstid 7 dagar.

Fuktiga eksem kan fås att torka ut via Kaliumpermanganat som droppas i badvattnet några dagar i rad (droppa så mycket att vattnet blir rött).

Kalcineurinhämmare: När kortisonpreparat ej ger tillräcklig effekt. Godkänt på vuxna och barn fr.o.m. 2 års ålder. Kräm Elidel vid lindrig/måttlig atopiskt eksem, Salva Protopic vid måttligt/svårt. För patient som svarat bra på Protopic vid akut behandling av eksemet kan preparatet användas som underhållsbehandling en gång dagligen två gånger per vecka för hindrande av nytt eksemutbrott. Kan även användas i ansikte/ögonlock. Snabb klådstillande effekt. Ger ej hudatrofi. Protopic appliceras 2 ggr dagligen till läkning och sedan 2 ggr/vecka upp till ett år. Om ej förbättring på 2–3 veckor övervägs andra alternativ. Uppehåll i behandling under sommarmånaderna. Kombineras ej med UV-ljusbehandling. En vanlig initial biverkan som patienten bör informeras om är en brännande känsla efter applikation.

UV-ljusbehandling: Via hudläkare vid otillräcklig effekt av basbehandling. 2–3 behandlingar/vecka under några månader. Ges vanligen först när den akuta eksemfasen är över. Vanligen ges helkroppsbehandling med ljusbehandling, ges ibland även lokalt ansikte – händer.

Systemisk behandling via dermatolog kan vara aktuellt vid svår och terapiresistenta besvär. Behandling med interna steroider/cyklosporin/azatioprin/meto-trexat m.m. övervägs.

Atopiska vinterfötter: Konsekvent smörjning med mjukgörande innehållande karbamid. Täta byten av strumpor (bomull), luftiga skor.

Antihistamin har primärt ingen plats i behandlingen. Ev. dock sederande antihistamin till barn nattetid.

Fördjupning

Behandling av atopiskt eksem, 2005. Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se

Aktuella Mediciner

Kalcineurinhämmare: Kräm Elidel. Salva Protopic.

Kaliumpermanganat: Kaliumpermanganat APL, badtillsats 3 %.

Kortikosteroid Gr I: Kräm Mildison Lipid.

Kortikosteroid Gr II: Kräm/Salva Emovat. Kräm/Salva/Kutan lösning Locoid.

Kortikosteroid Gr III: Kräm/Kutan lösning/Salva Betnovat. Kräm/Kutan lösning/Salva Elocon.

Kortikosteroid + antibiotika: Kräm Betnovat med chinoform. Kräm Fucidin-Hydro-kortison.

Mjukgörare: Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm/Kutan emulsion Miniderm. Kräm Karbamid i Essex APL 2 %/5 %/10 %. Kutan emulsion Propyless. Kräm Propylenglykol i Locobase APL 20 %.

Salicylsyrevaselin APL 2 %, 5 %, 10 %.

Receptfria mjukgörare utan tillsatser: Lotion/Kräm Essex. Kräm Locobase.

Antibiotika

Cefadroxil: Oral susp/K Cefadroxil.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracillin.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer