Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).

ICD-10: I47

Diagnos

Definieras som tre eller flera kammarutlösta slag i följd med en frekvens som överstiger 100 slag/minut (fig. 11). Ventrikulär rytm om frekvensen understiger 100 slag/minut. QRS-komplexen är breddökade (> 140 ms). Oftast AV-dissociation med förmaksfrekvens lägre än kammarfrekvens; dvs regelbundna P- vågor men i långsammare takt än QRS-komplexen. Ibland retrograd överledning av impulsen med P-vågor efter varje QRS-komplex. Förekomst av fusionsslag är diagnostiskt för ventrikeltakykardi och gör det lättare att skilja dem från aberrent överledd förmakstakykardi. Fusionsslag är utlöst såväl från kammarfokus som från en intermittent överledd förmaksimpuls. Fusionsslaget har en annorlunda QRS-konfiguration jämfört med övriga kammarkomplex samt uppträder tidigare än nästkommande förväntade slag. Vanligtvis utlöses kammartakykardierna från ett och samma fokus och ger en identisk QRS-konfiguration (monomorf). Ibland polymorf QRS-konfiguration – utlösta från olika fokus.

Orsak

Ischemisk hjärtsjukdom (ofta 2–3 första dygnen efter akut hjärtinfarkt), vänsterkammarhypertrofi (hypertoni, hypertrof kardiomyopati), hjärtsvikt, hypokalemi, intoxikation (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), myokardit, kardiomyopatier och mitralisprolaps. Långt QT-syndrom.

Differentialdiagnos

Grenblockerad supraventrikulär takykardi. Antidrom takykardi (WPW). Pacemakerutlöst takykardi.

Behandling

Sjukhusfall. Defibrilleringsplattor sätts. Prio 1 ambulans. Potentiellt livshotande, risk för kammarflimmer. Patient med ventrikeltakykardi kan i vila vara opåverkad och ha normalt blodtryck. Vid påverkad patient men hemodynamiskt stabil och där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd inj Cordarone 300 mg i v (6 ml blandas i 14 ml 5 % glukos och ges under 2 min i v.). Elkonvertering till cirkulatoriskt påverkad patient som ej svarar på farmakaterapin. Om VT och medvetslös ska man defibrillera direkt. Som profylax via kardiolog insatt β-blockad (metoprolol eller bisoprolol) alt cordarone. Ev. implanterad defibrillator – aktiveras vid ventrikulära rytmstörningar.

Fig. 11 Ventrikeltakykardi

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis