Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kardiologi / Ventrikeltakykardi, VT
Annons:

Ventrikeltakykardi, VT


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Diagnos

Definieras som tre eller flera kammarutlösta slag i följd med en frekvens som överstiger 100 slag/minut (fig. 12). Ventrikulär rytm om frekvensen understiger 100 slag/minut. QRS-komplexen är breddökade (> 140 ms). Oftast AV-dissociation med förmaksfrekvens lägre än kammarfrekvens; dvs regelbundna P- vågor men i långsammare takt än QRS-komplexen. Ibland retrograd överledning av impulsen med P-vågor efter varje QRS-komplex. Förekomst av fusionsslag är diagnostiskt för ventrikeltakykardi och gör det lättare att skilja dem från aberrent överledd förmakstakykardi. Fusionsslag är utlöst såväl från kammarfokus som från en intermittent överledd förmaksimpuls. Fusionsslaget har en annorlunda QRS-konfiguration jämfört med övriga kammarkomplex samt uppträder tidigare än nästkommande förväntade slag. Vanligtvis utlöses kammartakykardierna från ett och samma fokus och ger en identisk QRS-konfiguration (monomorf). Ibland polymorf QRS-konfiguration – utlösta från olika fokus.

Orsak

Ischemisk hjärtsjukdom (ofta 2–3 första dygnen efter akut hjärtinfarkt), vänsterkammarhypertrofi (hypertoni, hypertrof kardiomyopati), hjärtsvikt, hypokalemi, intoxikation (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), myokardit, kardiomyopatier och mitralisprolaps. Långt QT-syndrom.

Differentialdiagnos

Grenblockerad supraventrikulär takykardi. Antidrom takykardi (WPW). Pacemakerutlöst takykardi.

Behandling

Sjukhusfall. Defibrilleringsplattor sätts. Prio 1 ambulans. Potentiellt livshotande, risk för kammarflimmer. Patient med ventrikeltakykardi kan i vila vara opåverkad och ha normalt blodtryck. Vid påverkad patient men hemodynamiskt stabil och där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd inj Cordarone 300 mg i v (6 ml blandas i 14 ml 5 % glukos och ges under 2 min i v.). Elkonvertering till cirkulatoriskt påverkad patient som ej svarar på farmakaterapin. Om VT och medvetslös ska man defibrillera direkt. Som profylax via kardiolog insatt β-blockad (metoprolol eller bisoprolol) alt cordarone. Ev. implanterad defibrillator – aktiveras vid ventrikulära rytmstörningar.

Fig. 12 Ventrikeltakykardi

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: