Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

ICD-10: M00.9

Se även avsnittet ”Ledsvullnad, akut” i detta kapitel.

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus. Tänk på bett och stickskador.

Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerande är annan sjukdom med nedsatt allmäntillstånd (inklusive etylism och narkotikamissbruk), immunsupprimerande behandlingar liksom annan sjukdom i leden – inklusive ledprotes. Vanligaste bakterierna är Staph.aureus, Staph.epidermidis, Pneumokocker, Streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

Symtom

Akut insättande ledsmärta med såväl vilo- som rörelsesmärta. I regel drabbas bara en led, oftast en av de stora lederna (höft-, knä-, fot-, axelled). Hos intravenösa missbrukare kan sakroiliakaleden respektive akromioklavikularleden drabbas. Ofta feber med påverkat allmäntillstånd. Symtomen kan vara diskreta och diagnosen svår hos patienter med immunsupprimerande behandling, till exempel hos RA-pat.

Status

Smärta, samt håller leden fixerad. Tydligast ses kapselsvullnad, rodnad och värmeökning på de perifera lederna. Som regel feber och allmänpåverkan.

Differentialdiagnos

Gikt, pyrofosfatartrit, reaktiv artrit, borrelia, psoriasisartrit, TB, hemartros (efter trauma), försämring vid reumatoid artrit eller artrossjukdom. Erysipelas. Avlossning av inopererad ledprotes.

Utredning

Ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätskan. Ledvätskan är grumlig med högt antal leukocyter, förhöjt laktat och sänkt ledsocker/blodsockerkvot. Odlingar tas från misstänkta lokaler som kan vara orsak till infektionen (kan vara urogenitalt, från munhåla, tänder, svalg, sår) och från blod. Blodprover: LPK (förhöjt)/diff (polystegring), CRP (kraftigt höjt), SR (kan i tidigt skede vara i det närmaste normalt), S-Urat, P-glukos.

Behandling

Akutremiss till infektions- eller ortopedklinik för intravenös antibiotikabehandling/ledspolning, immobilisering, ev. samtidig steroidbehandling för att skona ledbrosket. Broskdestruktionen går mycket fort och behandling får inte försenas. I efterförloppet antibiotika under minst 4–6 veckor och avlastning av leden. Följs med röntgen för att utesluta ledskada och osteit.

 

För dig som patient
Läs mer om Artrit, bakteriell. Septisk artrit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis