Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Septisk artrit, bakteriell artrit
Annons:

Septisk artrit, bakteriell artrit


Se även avsnittet ”Ledsvullnad, akut” i detta kapitel.

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus. Tänk på bett och stickskador.

Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerande är annan sjukdom med nedsatt allmäntillstånd (inklusive etylism och narkotikamissbruk), immunsupprimerande behandlingar liksom annan sjukdom i leden – inklusive ledprotes. Vanligaste bakterierna är Staph.aureus, Staph.epidermidis, Pneumokocker, Streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

Symtom

Akut insättande ledsmärta med såväl vilo- som rörelsesmärta. I regel drabbas bara en led, oftast en av de stora lederna (höft-, knä-, fot-, axelled). Hos intravenösa missbrukare kan sakroiliakaleden respektive akromioklavikularleden drabbas. Ofta feber med påverkat allmäntillstånd. Symtomen kan vara diskreta och diagnosen svår hos patienter med immunsupprimerande behandling, till exempel hos RA-pat.

Status

Smärta, samt håller leden fixerad. Tydligast ses kapselsvullnad, rodnad och värmeökning på de perifera lederna. Som regel feber och allmänpåverkan.

Differentialdiagnos

Gikt, pyrofosfatartrit, reaktiv artrit, borrelia, psoriasisartrit, TB, hemartros (efter trauma), försämring vid reumatoid artrit eller artrossjukdom. Erysipelas. Avlossning av inopererad ledprotes.

Utredning

Ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätskan. Ledvätskan är grumlig med högt antal leukocyter, förhöjt laktat och sänkt ledsocker/blodsockerkvot. Odlingar tas från misstänkta lokaler som kan vara orsak till infektionen (kan vara urogenitalt, från munhåla, tänder, svalg, sår) och från blod. Blodprover: LPK (förhöjt)/diff (polystegring), CRP (kraftigt höjt), SR (kan i tidigt skede vara i det närmaste normalt), S-Urat, P-glukos.

Behandling

Akutremiss till infektions- eller ortopedklinik för intravenös antibiotikabehandling/ledspolning, immobilisering, ev. samtidig steroidbehandling för att skona ledbrosket. Broskdestruktionen går mycket fort och behandling får inte försenas. I efterförloppet antibiotika under minst 4–6 veckor och avlastning av leden. Följs med röntgen för att utesluta ledskada och osteit.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: