Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ledsvullnad, akut.

ICD-10: M25.4 P

Se även avsnitten Artros, Artrit, bakteriell, Artrit, icke bakteriell, Gikt och -Reumatoid artrit detta kapitel.

Orsak

Trauma, artros, reaktiv artrit (infektiösa tillstånd i tarmar, genitalt, luftvägar, fästingbett), septisk artrit, psoriasisartrit (kan förekomma även utan hudmanifestationer), pelvospondylit, gikt, reumatoid artrit, pseudogikt, pyrofosfatartrit, sarkoidos (ovanligt).

Artrit i knäled: Tänk främst på borrelia (Lyme artrit – ofta migrerande), pyrofosfatartrit, reaktiv artrit.

Artrit i höftled: Tänk främst på reaktiv artrit.

Artrit i fotleder: Tänk främst på RA, sarkoidos. Bilaterala artriter.

Artrit i handleder: Tänk på RA. Bilateralt.

Artrit i MTP-led 1: Tänk på gikt. Ibland även i mellanfot, knä-/hand-, fotled.

Artrit i axelled: Tänk på reaktiv artrit, Lyme artrit.

Artrit i armbågsled: Tänk på Lymeartrit (ofta migrerande).

Daktylit: Tänk på reaktiv artrit, psoriasis, pelvospondylit.

Polyartriter: Tänk på RA (symmetriska artriter i småleder; ffa MCP-, PIP, MTP-leder, morgonstelhet > 30 min.), hemokromatos, psoriasisartrit (främst DIP-leder, även daktyliter, entesiter, ryggbesvär), hepatit C, IBD.

Ha alltid med septisk artrit som differentialdiagnos.

Symtom

Svullnad, värmeökning, smärta, rörelseinskränkning i led. Besvären utvecklade under timmar till dagar. Vid septisk artrit ofta feber och allmänpåverkan. Ett jämnt svullet finger eller tå (”korvfinger/tå”) talar för spondylartrit eller psoriasisartrit. Psoriasisartrit kan visa såväl oligo – som polyartrit, ofta DIP- ledsartrit. Ibland även pelvospondylit med inflammatorisk ryggsmärta. Artrit i leder runt bröstbenet (costosternala-, sternoklavikulära leder, liksom led mellan manubrium och sternum) tyder på spondylartrit.

Utredning

Att utesluta septisk artrit är alltid det primära! Anamnes: inkl. pågående medicinering. Klinisk undersökning: ÖNH-status; Mykoplasma? Genomgången viros? Tecken på psoriasis (hud, crena ani, navel, hårbotten, naglar)? Vid typisk psoriasisartrit (svullna DIP-leder, ev annan ledsvullnad, entesiter i perifera muskelfästen) och hereditet på psoriasis kan diagnosen ställas även i frånvaro av hudsymtom (”psoriasisartrit sine psoriasis”). Anamnes på celiaki? Prover: CRP, Hb, LPK, diff, SR, S-Urat och urinsticka. Eventuellt prover avseende, gc, klamydia, borrelia, mykoplasma och faecesodling. Om övriga kliniken talar för reumatisk sjukdom kontrolleras anti-CCP (antikroppar mot cyklisk citrullinerande peptider), ev ANA. Röntgen för att utesluta skelettskada vid trauma. Ultraljud kan påvisa synoviaproliferation och särskilja från bursiter och andra mjukdelsskador.

Vid hydrops ledpunktion som beträffande knäleden lättast utförs från lateralsidan i höjd med patellas övre begränsning. Detta kan göras med grov kanyl (förslagsvis ”rosa” kanyl – 1,25 mm). Undersök sockerkvot i blod jämfört med ledvätska (lågt ledsocker tyder på bakteriell infektion pga att bakterier konsumerar sockret i ledvätskan). Undersökning i mikroskop och polariserat ljus avseende urinsyra- och pyrofosfatkristaller. Misstänks på förhand septisk artrit skall remiss ske akut och ledpunktion utföras på sjukhus.

Nydebuterad inflammatorisk reumatisk sjukdom (ex.v. psoriasisartrit, reumatoid artrit, ankylorerande spondylartrit) bör bedömas av reumatolog.

Behandling

Reaktiv artrit: Infektionen har ofta läkt ut varför antibiotika knappast är meningsfullt. Om kvarstående infektion som gc, klamydia etcetera ges självfallet antibiotika. 90 % av reaktiva artriter läker ut spontant men ger ibland kvarstående besvär under åratal. ASA, NSAID/Coxib kan prövas liksom elastisk binda + fysioterapi. Bakercysta kan behandlas med kortisonlösning i knäleden.

Septisk artrit: Akutremiss till sjukhus. Om långa transporter odlas från blod och ledpunktat omedelbart och antibiotika insätts efter samråd med infektionsläkare.

Övriga artriter: Symtomatisk behandling med NSAID/Coxib. Beträffande psoriasisartrit som inte svarar tillräckligt på NSAID/Coxib -preparat kan det vara aktuellt med remiss till reumatolog för metotrexat eller TNF- hämmare.

Aktuella Mediciner

ASA: Brustabl Treo.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Steroid: Inj. Depo-Medrol 2 ml (ev. + Carbocain 10 mg/ml 3 ml blandat). Inj. Lederspan.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis