NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ledsvullnad, akut.

ICD-10: M25.4 P

Se även avsnitten Artros, Artrit, bakteriell, Artrit, icke bakteriell, Gikt och -Reumatoid artrit detta kapitel.

Orsak

Trauma, artros, reaktiv artrit (infektiösa tillstånd i tarmar, genitalt, luftvägar, fästingbett), septisk artrit, psoriasisartrit (kan förekomma även förutan hudmanifestationer), pelvospondylit, gikt, reumatoid artrit, pseudogikt, pyrofosfatartrit, sarkoidos (ovanligt).

Artrit i knäled: Tänk ffa på borrelia (Lyme artrit – ofta migrerande), pyrofosfatartrit, reaktiv artrit.

Artrit i höftled: Tänk ffa på reaktiv artrit.

Artrit i fotleder: Tänk ffa på RA, sarkoidos. Bilaterala artriter.

Artrit i handleder: Tänk ffa på RA. Bilateralt.

Artrit i MTP-led 1: Tänk ffa på gikt. Ibland även i mellanfot, knä-/hand-, fotled.

Artrit i axelled: Tänk ffa på reaktiv artrit, Lyme artrit.

Artrit i armbågsled: Tänk ffa på Lymeartrit (ofta migrerande).

Daktylit: Tänk på reaktiv artrit, psoriasis, pelvospondylit.

Polyartriter: Tänk ffa på RA (symmetriska artriter i småleder; ffa MCP-, PIP, MTP-leder, morgonstelhet > 30 min.), hemokromatos, psoriasisartrit (ffa DIP-leder, även daktyliter, entesiter, ryggbesvär), hepatit C, IBD.

Ha alltid med septisk artrit som diff diagnos.

Symtom

Svullnad, värmeökning, smärta, rörelseinskränkning i led. Besvären utvecklade under timmar till dagar. Vid septisk artrit ofta feber och allmänpåverkan. Ett jämnt svullet finger eller tå (”korvfinger/tå”) talar för spondartrit eller psoriasisartrit. Psoriasisartrit kan visa såväl oligo – som polyartrit, ofta DIP- ledsartrit. Ibland även pelvospondylit med inflammatorisk ryggsmärta. Artrit i leder runt bröstbenet (costosternala-, sternoklavikulära leder liksom led mellan manubrium och sternum) tyder på spondartrit.

Utredning

Att utesluta septisk artrit är alltid det primära! Anamnes: inkl pågående medicinering. Klinisk undersökning: ÖNH-status; Mykoplasma? Genomgången viros? Tecken på psoriasis (hud, crena ani, navel, hårbotten, naglar)? Vid typisk psoriasisartrit (svullna DIP-leder, ev annan ledsvullnad, entesiter i perifera muskelfästen) och hereditet på psoriasis kan diagnosen sättas även i frånvaro av hudsymtom (”psoriasisartrit sine psoriasis”). Anamnes på celiaki? Prover: CRP, Hb, LPK, diff, SR, S-Urat och urinsticka. Eventuellt prover avseende, gc, klamydia, borrelia, mykoplasma och faecesodling. Om övriga kliniken talar för reumatisk sjukdom kontrolleras anti-CCP (antikroppar mot cyklisk citrullinerande peptider), ev ANA. Röntgen för att utesluta skelettskada vid trauma. Ultraljud kan påvisa synoviaproliferation och särskilja från bursiter och andra mjukdelsskador.

Vid hydrops ledpunktion som beträffande knäleden lättast utförs från lateralsidan i höjd med patellas övre begränsning. Detta kan göras med grov kanyl (förincision med knivblad för att undvika att hudfragment införs i leden) eller med vakutainer. Undersök sockerkvot i blod jämfört med ledvätska (lågt ledsocker tyder på bakteriell infektion pga att bakterier konsumerar sockret i ledvätskan). Undersökning i mikroskop och polariserat ljus avseende urinsyra- och pyrofosfatkristaller. Misstänks på förhand septisk artrit skall remiss ske akut och ledpunktion utföras på sjukhus.

Nydebuterad inflammatorisk reumatisk sjukdom (ex.v. psoriasisartrit, reumatoid artrit, ankylorerande spondartrit) bör bedömas av reumatolog.

Behandling

Reaktiv artrit: Infektionen har ofta läkt ut varför antibiotika knappast är meningsfullt. Om kvarstående infektion som gc, klamydia etc. ges självfallet antibiotika. 90 % av reaktiva artriter läker ut spontant men ger ibland kvarstående besvär under åratal. ASA, NSAID kan prövas liksom elastisk binda + sjukgymnastik. Bakercysta kan behandlas med kortisonlösning i knäleden
(2 ml Depomedrol + 3 ml 10 mg/ml Carbocain, blandat).

Septisk artrit: Akutremiss till sjukhus. Om långa transporter odlas från blod och ledpunktat omedelbart och antibiotika insätts efter samråd med infektionsläkare.

Övriga artriter: Symtomatisk behandling med NSAID. Betr psoriasisartrit som inte svarar tillräckligt på NSAID-preparat kan det vara aktuellt med metotrexat eller TNF- hämmare via reumatolog.

Aktuella Mediciner

ASA: Brustabl Treo.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Steroid: Inj. Depo-Medrol 2 ml (ev. + Carbocain 10 mg/ml 3 ml blandat). Inj. Lederspan.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer